PIN THE LEGS ON THE SPIDER
(Oslavy)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: spider, leg(s); left, right, up, down
Jazykové struktury: 10 minut
Časový nárok: 3 šátky, pavoučí tělo a nohy z papíru, lepicí plastelína

  • V hodině výtvarné výchovy si s dětmi připravíme 3 – 4 pavoučí těla větších rozměrů a k němu zvlášť nohy (tj. 24 – 32 nohou).
  • Těla pavouků připevníme na tabuli nebo i na lavice; děti rozdělíme do skupin po 8 a každé dostane jednu nohu a kousek lep. hmoty ( děti budou nohy přilepovat).
  • Ten, kdo je právě na řadě, musí mít zavřené nebo zavázané oči. Pak soutěž odstartujeme. Děti, jedno po druhém, poslepu připevňují pavoukovi nohy. Ostatní ze skupiny napovídají, kam ji má umístit.
  • Vítězí skupina, jejíž pavouk má všech osm nohou jako první. Můžeme hodnotit i kvalitu.

Classroom language:

Učitel/ka:

Let’s make a big spider. Udělejme si velkého pavouka.
The spiders haven’t got any legs. Pavouci nemají nohy.
Let’s help them. Pomozme jim.
Pin the legs on the spiders. Připevněte pavoukům nohy.
Put on the blindfold / Close your eyes. Zavažte si oči./Zavřete oči.

Žáci:

Left. Vlevo.
Right. Vpravo.
Up. Nahoru.
Down. Dolů.
Ok. Ok.
No. Ne.

Varianty:

Stejnou hru můžeme hrát se sněhulákem Pin the nose on the snowman; vánočním stromečkem Pin the star on the Christmas tree nebo Pin presents under the Christmas tree; se slony Pin the trunk on the elephant; a dalšími zvířaty Pin the tail on the donkey, atd.


Návrat do:
Oslavy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close