CHRISTMAS TREE
(Oslavy)

Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova, prvouka, pracovní činnosti
Slovní zásoba: Christmas tree, decorations (star, bell, comet, candle)
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: pracovní list, pastelky, lepidlo, nůžky

  • Rozdáme dětem pracovní listy. Na tabuli máme řadu čísel od 0 do 10 a pod každým číslem je jedna barva.
  • Děti počítají příklady uvedené na vánočním stromečku a na základě výsledku zjistí, jakou barvou mají vybarvovat ozdoby a části stromku „Work out these sums and then colour the Christmas tree.“
  • Děti buď pracují samostatně a pak si stromečky porovnají, nebo počítáme a vybarvujeme společně celá třída.
  • Nakonec můžeme využít obrázky z pracovního listu Presents – vystřihneme dárky a nalepíme je pod stromeček „Cut out the presents and place them under the tree.“

Classroom language

Work out these sums and then colour the Christmas tree. Vypočítejte příklady a vybarvěte vánoční stromek.
Cut out the presents and place them under the tree. Vystřihněte dárky a umístěte je pod stromeček.

Návrat do:
Oslavy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close