WHO SAID THAT?
(Pozdravy a představení)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Jazykové struktury: Hello; My name’s …
Časový nárok: 10 minut

  • Procvičíme s dětmi otvírání a zavírání očí. Pak vybereme jednoho žáka a vyzveme ho, aby řekl: „Hello“ jiným hlasem, např. jako duch.
  • Žáci sedí na svých židličkách se zavřenýma očima a my mezi nimi procházíme. Opakujeme: „Close your eyes, please.“
  • Lehce poklepeme na rameno náhodně vybraného žáka, čímž mu/jí dáme znamení, aby otevřel/a oči, podíval/a se na obrázkovou kartu s danou postavou a jejím hlasem řekl/a: „Hello“. Řekneme: „If I touch you, say Hello.“
  • Ostatní se potom snaží uhádnout, kdo řekl: „Hello.“ Ptáme se: „Who said that?“
  • Když děti hru chápou, pozdrav rozšíříme: „Hello, my name’s Steve“ (nebo jakékoliv jiné jméno), např. jméno společné anglické loutky, populární osobnosti, kreslené postavičky atd.).

Classroom language:

Učitel/ka:

Close / open your eyes, please. Zavřete/Otevřete oči, prosím.
If I touch you, say Hello. Pokud se vás dotknu, řekněte Hello.
Who said that? Kdo to řekl?

Žáci:

Hello. My name’s (Steve). Ahoj. Jmenuji se (Steve).

Varianta:

Děti mají opět zavřené oči, tentokrát ale poklepeme na rameno více žákům, kteří musejí říct: „My name’s (Steve).“ Zbytek třídy hádá, kolik žáků promluvilo a o koho přesně se jedná: „How many (Steves) are there? Who said My name’s (Steve)?“


Návrat do:
Pozdravy a představení


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close