CHRISTMAS DICE GAME
(Oslavy)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, matematika, výtvarná výchova, pracovní činnost
Slovní zásoba: candle, Christmas cookies, Christmas tree, fish, present, star
Jazykové struktury: How many (presents) have you got?
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: pracovní list, hrací kostky pro každého nebo případně do dvojic

  • Rozdáme dětem pracovní list.
  • Nejprve si společně pojmenujeme obrázky u číslic 1 – 6. Ukazujeme a ptáme se: „What’s number one? - It’s a Christmas tree.“
  • Pak děti hrají. Hodí kostkou a podle čísla do svého obývacího pokoje nakreslí danou věc. Hra může být ukončena, když má zakreslenou alespoň jednu věc od každé. Žáci mohou hrát ve dvojicích a střídat se v házení kostkou.
  • Pak žák spočítá a dopíše do pracovního listu, kolik má ve svém obývacím pokoji dárků, svíček atd.
  • Ptáme se: „How many (presents) have you got?“ V závěrečné fázi mohou žáci pracovat ve dvojicích, případně se volně pohybovat po třídě ptát se svých spolužáků.
  • Nakonec si děti mohou obrázek vybarvit.

Classroom language:

Učitel/ka:

What’s number (1)? Co je číslo (1)?
Roll the dice. Házej kostkou.
It’s your turn now. Jsi na řadě.
Glue a/an … Nalep…
Stop playing, please. Přestaňte hrát.
Count and write the number. Spočítejte a napište číslo.
How many (presents) have you got? Kolik máš (dárků)?

Žáci:

numbers 1 – 6 čísla od 1 do 6
I’ve got … Mám …

Varianta:

Tutéž aktivitu lze použít k tématu Velikonoc (do jarního obrázku děti podle padlého čísla nalepují např. 1 - rabbit, 2chicken, 3tulip, 4lamb, 5egg, 6basket) nebo Halloween (do scenérie noci, na pozadí hrad nebo hřbitov, děti nalepují 1ghost, 2black cat, 3bat, 4spider, 5witch, 6pumpkin)


Návrat do:
Oslavy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close