CHRISTMAS CARD
(Oslavy)

Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, pracovní činnosti
Časový nárok: záleží na zvolené výtvarné technice
Pomůcky: výtvarné potřeby dle zvolené techniky

  • Žáci vyrobí v hodině výtvarné výchovy vánoční přání libovolnou výtvarnou technikou.
  • Když je přání hotové, zeptáme se, komu přání chtějí poslat: „Who is the card for? For your mum, dad, grandma …?“ (podle toho napíšeme na tabuli různá oslovení, např. DEAR PETR/MUM AND DAD atd.)
  • Děti opíší text z tabule na přání a společně si ho přečteme.
  • Přání děti vloží do obálky a pokud znají adresu, napíší ji na obálku.

Classroom language:

Učitel/ka:

Write the text. Napište text.
Write the address. Napište adresu.
Put the card in the envelope. Vložte přání do obálky.
Who is the card for? Pro koho je přání?
For your mum, dad, grandma …? Pro maminku, tatíka, babičku…?

Žáci:

Dear (Peter/mum and dad) Milý (Petře/maminko a tatínku)
I wish you Přeji ti/vám …
Happy Christmas Veselé Vánoce
From Peter Od Petra

Varianta:

Žáci mohou vyrobit stejné přání, ale s tematikou Velikonoc (happy Easter) nebo narozenin (happy birthday).


Návrat do:
Oslavy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close