FIND THE SNOWMAN
(Oslavy)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: arm, eye, nose, teeth; big, small; button, hat, scarf, shoe
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: pracovní list

  • Rozdělíme děti do skupin a každé skupině dáme pracovní list, který rozstřiháme na 4 kartičky – 1 kartička = 1 sněhulák (na první pohled se podobají).
  • Popíšeme sněhuláka, kterého mají děti mezi ostatními najít a ukázat.
  • Skupina, která najde správného sněhuláka jako první, získává bod.
  • Skupina, která získá nejvíce bodů, vyhrává celou soutěž.

Classroom language:

Find a snowman that has got two arms, a big nose, a hat and five buttons. Najděte sněhuláka, který má dvě paže, velký nos, klobouk a pět knoflíků.
Find a snowman that has got no arms, a small nose, no hat and two buttons. Najděte sněhuláka, který nemá paže, má malý nos, žádný klobouk a dva knoflíky.
Find a snowman that has got one arm, no nose, big teeth and shoes. Najděte sněhuláka, který má jednu paži, žádný nos, velké zuby a boty.
Find a snowman that has got two arms, three eyes, big teeth and a scarf. Najděte sněhuláka, který má dvě paže, tři oči, velké zuby a šálu.

Návrat do:
Oslavy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close