EASTER EGG HUNT
(Oslavy)

Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, prvouka
Slovní zásoba: numbers 1 – 10, egg(s)
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: čokoládová vajíčka v různých obalech, pracovní list, pastelky

  • Požádáme děti, aby na chvilku zavřely oči: „Close your eyes, please.“
  • Ve třídě schováme čokoládová vajíčka (můžeme to udělat dříve, než přijdou děti do třídy).
  • Vyzveme děti, aby vajíčka hledaly: „Find the chocolate eggs. Where are the eggs?“ Chceme-li dětem napovídat a směřovat je k cíli, používáme všem známé “samá voda” (you’re cold), “přihořívá” (warmer) a “hoří” (hot).
  • Když děti vajíčka najdou, ptáme se jich, kde je našly: „ Was this egg under the chair? On the table? In the cup? “ apod. a ony odpovídají: „Under the chair/on the table, in the cup…“
  • Pak je rozdělí podle barvy/vzorku obalu a spočítají: „Sort the eggs according to the colours of their wrappers and count them.“ Nakonec si je mohou sníst.
  • Potom rozdáme pracovní list s obrázkem, na kterém děti také hledají vajíčka (vajíčka se stejným vzorem vybarví jednou barvou). Spočítají je a číslo zapíší: „Count the eggs and write down the number.“ Procházíme mezi lavicemi a díváme se, jak děti pracují. Chválíme a je-li potřeba, pomáháme (i v této situaci se snažíme používat angličtinu).
  • Nakonec děti vyřeší jednoduché početí příklady na pracovním listu.

Classroom language:

Učitel/ka:

Close your eyes, please. Zavřete oči, prosím.
Find the chocolate eggs. Najděte čokoládová vajíčka.
Where did you find it? Kde jsi ho našel/a?
Was this egg under the chair? On the table? In the cup? Bylo tohle vajíčko pod židlí? Na stole? V kelímku?
Sort the eggs according to the colours of their wrappers and count them. Roztřiďte vajíčka podle barvy jejich obalu a spočítejte je.
Colour the same eggs in one colour. Vybarvěte stejná vajíčka jednou barvou.
Count the eggs. Spočítejte vajíčka.
Write down the number. Napiš číslo.

Žáci:

Yes./No. Ano./Ne.
under the chair/on the table, in the cup. pod židlí/na stole/v kelímku
2 eggs plus 3 eggs is 5. 2 vajíčka plus 3 vajíčka je 5.

Varianta:

Podobný pracovní list můžeme připravit s vánočním tématem (Hidden Christmas presents): po třídě schováme vánoční dárky zabalené v papírech s různými vzory nebo už rozbalené dárky – hračky. Takto lze připravit i téma na Halloween (Hidden pumpkins/ghosts) – děti pak hledají dýně a/nebo duchy.


Návrat do:
Oslavy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close