CELEBRATION BINGO
(Oslavy)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: angel, birthday cake, candel, Christmas tree, bell, Easter Bunny, ghost, present, pumpkin, showman, spider, witch
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: klobouk/sáček, pracovní list, tužka

  • Vytiskneme si list 1 velkou kartu a vystřihneme jednotlivé obrázky (kartičky je vhodné zalaminovat nebo podlepit). Karty z ostatních listů také vytiskneme, vystřihneme, ale jednotlivé obrázky už NEROZSTŘIHÁVÁME.
  • Kartičky s nápisem Bingo rozdáme hráčům – každý hráč/každá skupina hráčů obdrží jednu kartu.
  • Malé kartičky s obrázky postupně vytahujeme (z klobouku/sáčku) a hráč/skupina, který/á má příslušný obrázek na bingo-kartě, si ho označí (přeškrtne, podtrhne, ...).
  • Kdo má první označenou celou kartu, vyhrává.

Classroom language:

What is it? Co je to?
It’s a (ghost). To je (duch).
Have you got a (ghost) in your card? Máš na své kartě (ducha)?
Cross out the (ghost). Přeškrtni (ducha).
When you cross out all the pictures, shout BINGO! Až přeškrtnete všechny obrázky, zakřičte BINGO!

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Oslavy


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close