NAME CARDS
(Pozdravy a představení)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova, pracovní činnosti
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: list bílého nebo barevného papíru pro každé dítě, pastelky, nůžky

  • Na papíry jsme dětem předkreslili libovolný tvar (hvězdu, kolečko, květ aj.), který si samy vystřihnou.*
  • Na každou kartičku napíší své jméno velkými tiskacími písmeny.
  • Necháme děti, aby si kartičku ještě vyzdobily (nálepky, glitry, sklíčka aj.).
  • Když jsou hotové, procvakneme otvor a děti jím provléknou provázek/bavlnku a udělají na koncích uzel. Další možností je použití kolíčku nebo kancelářské spony. Pak si ji dětí připevní přímo na oděv.

Classroom language:

Please cut out the shape. Prosím vystřihněte si tvar.
Ok, now write your name on it. Nyní napište své jméno.
Decorate your card. Ozdobte si kartičku.
Use some stickers or glitter on it. Použijte nějaké samolepky nebo glitry.
Pull the thread through the hole. Skrz otvor protáhněte provázek.

Varianta:

Starší děti mohou na jmenovku nakreslit obrázek/symbol toho, co/koho mají rády. Takto pak můžeme procvičovat likes/dislikes. Děti chodí po třídě a ptají se jeden druhého na své koníčky, oblíbená jídla atd.

Poznámka:

Když začínáme učit v nové třídě, požádáme žáky, aby si vyrobili svou jmenovku.


Návrat do:
Pozdravy a představení


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close