QUICK-FIRE QUIZ
(Čas a roční období)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: Numbers 1 až 12
Jazykové struktury: What’s the time?/What time is it? - It’s (2) o’clock.
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: hodiny

  • Děti utvoří družstva (podle počtu dětí ve třídě) a seřadí se za sebou.
  • Aniž by to děti viděly, nastavíme na hodinách čas a požádáme první dítě v každé řadě, aby udělalo krok vpřed: „Take one step forward.“
  • Potom hodiny rychle otočíme, aby se mohly podívat, kolik je hodin, a zeptáme se: „What’s the time?“ První, kdo odpoví správně, se může jít posadit. Ostatní se musí vrátit na konec řady svého družstva. Nyní jsou na řadě další.
  • Nastavíme nový čas, znovu se zeptáme: „What time is it?“ a celý proces se opakuje.
  • Vyhrává družstvo, jehož všichni členové sedí na svých místech.
Quick-fire Quiz nákres

Classroom language:

Učitel/ka:

What time is it? Kolik je hodin?

Žáci:

It’s (5) o’clock. Je (5) hodin.

Varianta:

S pokročilejšími dětmi zahrneme i další časové údaje, jako čtvrt, půl a třičtvrtě (quarter past, half past, quarter to). Musíme je ale dobře prezentovat a nadrilovat. Aktivitu můžeme také použít k zopakování staré slovní zásoby.


Návrat do:
Čas a roční období


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close