PNJ prostřednictvím skutečných předmětů
(Prezentace nového jazyka (Warm-up Activities))

Aktivity, které pro prezentaci nových slov, slovních spojení a větných struktur využívají skutečné předměty (realia)

SECRET BOX

 • Pavoučka položíme do krabičky a zavřeme. Děti nesmějí vědět, co v krabičce máme. Rychle a nenápadně se podíváme, co je v krabičce.
 • Abychom získali pozornost dětí, můžeme věc v krabičce komentovat citoslovci, jako např.: „Wow.“, „Ooh“ nebo se můžeme trochu zasmát, používat mimiku apod.
 • Stále držíme krabičku v ruce a říkáme věty jako: „No, you can’t look, it’s my box“ a dětem gestem naznačíme, aby šly pryč.
 • Znovu se letmo podíváme na krabičku a celý proces opakujeme.
 • Můžeme dětem napovídat, aby zjistily, co je v krabičce, použitím jazyka, který již znají, nebo to snadno uhodnou na základě našeho jednání, přestože nové slovíčko neznají, např.: „It’s black“, „It’s got 8 legs.“
 • Po nějaké chvíli můžeme dovolit jednomu nebo dvěma dětem podívat se do krabičky. Vybrané dítě přistoupí k nám, naznačíme mu, že nikomu jinému ze skupiny nesmí prozradit, co tam je, že je to vaše společné tajemství.
 • Ukážeme dítěti obsah krabičky, trochu ho okomentujeme, zasmějeme se, abychom zvýšili zájem ostatních ve skupině.
 • Nakonec pavoučka ukážeme všem dětem a procvičujeme jazykovou strukturu It’s a/an + podstatné jméno.

Pomůcky:

krabička, reálný předmět (zde pavouček - není nutné, aby byl živý, stačí hračka)


BLOWING UP A BALLOON

 • Dětem ukážeme vyfouklý balónek a zeptáme se: „What is it?“ a odpovíme: „Yes, it’s a balloon?“ Můžeme se zeptat i na jeho barvu: „What colour is the balloon? - It’s red/blue/yellow etc.“
 • Pak se dětí zeptáme, zda je to velký balónek: „Is it big?“ a při tom gestikulujeme. Děti křičí: „No, no.“
 • Zeptáme se: „Do you want it bigger?“ a při tom opět gestikulujeme. Děti křičí: „Yes, yes, bigger, please.“
 • Začneme balónek nafukovat. Nafoukneme ho jen trochu a opět se dětí ptáme: „Is it big? Is it ok?“ Děti křičí: „Yes, yes, bigger, please.“
 • Nafoukneme balónek, jak jen to jde. Ptáme se: „Is it big now?“ Děti křičí: „Yes, yes, it’s big!“
 • Nakonec si s balónkem zapinkáme.

Pomůcky:

nafukovací balónek

Varianta:

Nafoukneme více balónků do různých objemů a hledáme největší, nejmenší nebo porovnáme větší než, menší než.


WHAT’S MISSING?

 • Na stole/na zemi rozložíme předměty, které již děti umějí pojmenovat, a přidáme k nim další, které pojmenovat zatím v angličtině nedokážou.
 • Předměty lze také rozmístit po celé učebně, do pravidelného útvaru (kruh, čtverec apod.). Děti pojmenují to, co znají.
 • Požádáme je, aby zavřely oči: „Close your eyes, please“ a rychle schováme jeden z nepojmenovaných předmětů.
 • Děti oči opět otevřou: „Open your eyes, please“ a zeptáme se, co z věcí chybí: „What’s missing?“ Děti pojmenují předmět v češtině, protože anglický výraz zatím neznají. Žáka pochválíme (v angličtině) a řekneme slovo anglicky.
 • Tímto způsobem pokračujeme i u dalších předmětů.
 • Dále můžeme aktivitu využít k prezentaci struktury there is/isn’t, there are/aren’t a předložek místa. Popisujeme, co kde je ve třídě umístěno: „There are your bags on the floor. There is a book on the desk. There is a boy by the door“ atd.

WHAT’S IN THE BAG?

 • Do tašky z neprůhledného materiálu dáme předměty vyrobené z různých materiálů, např. plyšový medvídek, skleněná kulička, plastový kelímek, dřevěná lžíce, kovová vidlička apod.
 • Pomalu a po částech vyndáváme jeden z předmětů z tašky a doplňujeme otázkou: „What is it?“ a můžeme za doprovodu gest a mimiky zároveň odpovídat: „I don’t know.“
 • Předmět odkrýváme tak dlouho, dokud ho děti nepojmenují.
 • Slovíčko zopakujeme.
 • Pak se ptáme: „What material is it made of? Is it made of plastic? Yes, it is./No, it isn’t.“ (při tom klademe důraz na slovo plastic).
 • Pro názornost ukážeme na další předměty, které jsou vyrobené ze stejného materiálu, který prezentujeme.
 • Také můžeme v rámci této aktivity prezentovat sloveso have got/haven’t got. Říkáme, co všechno máme v tašce. Vyndáváme na stůl jeden předmět za druhým a říkáme: „I have got a
 • glass ball/marble, I have got a wooden spoon“ atd. Když chceme říci, co nemáme, řekneme: „I haven’t got a wooden ball“ (klademe důraz na sloveso).

Pomůcky:

taška


MYSTERY CARD (2)

 • Zatímco pohybujeme předmětem a děti ho vidí pouze skrz vystřižené otvory, ptáme se: „What is it?“ a odpovídáme: „I don’t know.“
 • Předmět skrýváme tak dlouho za kartou, dokud ho děti nepoznají.
 • Nakonec věc pojmenujeme anglicky.

WHAT’S UNDER THE BLANKET

 • Několik různých předmětů položíme na zem nebo na stůl a překryjeme dekou, ubrusem apod. (tvary jednotlivých předmětů by měly být rozeznatelné), aniž by je děti viděly.
 • Děti jedno po druhém se snaží identifikovat jednotlivé předměty. Mohou je i ohmatat, ale neodkrývat.
 • Když předmět rozpoznají, vyndáme ho zpod pokrývky a pojmenujeme.

Varianta:

Od každého předmětu máme dva kusy. Jedna sada předmětů je schována pod pokrývkou, druhou máme k dispozici. Ptáme se dětí: „Is there an apple under the blanket?“ a při tom držíme jablko i ruce a ukazujeme ho dětem.

Pomůcky:

deka/ubrus/osuška apod.


WHAT DO YOU DO?

Náročnější na přípravu!

 • Předem si rozmyslíme, která povolání chceme dětem prezentovat, a podle toho si připravíme pomůcky (např. doctor – bílý oděv, roušku, rukavice; nurse - obvaz, injekční stříkačka, lze použít vybavení dětského lékaře; teacher; shop assistant – pokladnička, nějaké předměty jako zboží apod.).
 • Vyvoláme jednoho žáka - dobrovolníka. Řekneme mu, že je lékař: „You are a doctor now.“, ukážeme mu lékaře na obrázku, abychom se ujistili, že ví, o koho jde, a vybíráme mu oděv. Zatímco mu ukazujeme montérky, ptáme se: „Are these clothes right for a doctor?“ (vždy klademe důraz na doctor). Pak uchopíme např. šroubovák a opět se ptáme: „Does a doctor use this?“
 • Když se žák konečně oblékne do správného oděvu, vybere si pomůcky, které ke své práci potřebuje, zeptáme se: „What does she/he do?“ a odpovíme: „He/She is a doctor.“
 • Tímto způsobem pokračujeme i u dalších povolání.
 • Děti, které se předvedly zaměstnání, si ponechají oblečení i pomůcky. Na závěr si povolání s dětmi ještě zopakujeme („herci“ chodí jeden za druhým a ostatní říkají, jaké je jejich povolání).

Pomůcky:

pomůcky a uniformy potřebné pro jednotlivá povolání, obrázkové karty


WHAT COLOUR IS IT?

 • Do každé nádoby nalijeme trochu vody. Postupně do každé přisypeme potravinářskou barvu a ptáme se: „What colour is it?“
 • Pak můžeme základní barvy míchat a pojmenovat nově vzniklé barvy (červená + bílá = růžová, žlutá + modrá = zelená aj.)
 • Ptáme se: „What’s (red) here?“ (děti ukáží na červený objekt ve třídě, např. závěsy, spolužákovo tričko apod.).

Pomůcky:

nádoby na vodu (skleničky, baňky, kelímky apod.), potravinářské barvy

Tip:

Místo vody a potravinářských barev lze použít i barevné fólie. Můžeme je i překrývat a ukázat dětem, jaké barvy vzniknou.


TASTE IT

 • Připravíme si tolik potravin, kolik máme ve třídě žáků, aby se mohli vystřídat všichni. Můžeme pro zajímavost a pestrost přinést i něco neobvyklého, exotického.
 • Jídlo nesmí nikdo vidět. Jednomu žákovi po druhém zavážeme oči, dáme mu do ruky jednu z potravin a ten svými smysli hádá, co to je. Může přivonět, ohmatat, ochutnat.
 • Když jídlo uhodne, ostatní mu zatleskají a může si sundat šátek z očí. Pokud se mu napoprvé nepodaří uhodnout, ostatní vydají zvuk nesouhlasu/zklamání.
 • Nakonec vyslovíme slovo v angličtině.

Pomůcky:

skutečné jídlo, šátek nebo šála


Návrat do:
Prezentace nového jazyka (Warm-up Activities)


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close