MR. WOLF (DVD)
(Čas a roční období)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, tělesná výchova
Slovní zásoba: Numbers 1 - 12
Jazykové struktury: What’s the time?/What time is it? – It’s (1) o’clock.
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: DVD přehrávač

  • Sledujeme DVD a pobízíme děti, aby říkaly se Stevem: „Say with Steve.“
  • Během druhého přehrávání děláme pauzy, aby děti procvičily otázku What’s the time, Mr Wolf? Potom se Stevem a Maggie počítáme kroky.
  • Když se za Stevem objeví vlk, uděláme pauzu a zeptáme se: „What is it?“; děti odpovídají: „It’s a wolf.“
  • Pustíme DVD, dokud se neukáže Maggie s loutkou vlka, a zeptáme se: „Who’s this?“; děti odpovídají: „It’s Maggie.“
  • Sledujeme klip až do konce a potom se se Stevem a Maggie rozloučíme.

Classroom language:

Učitel/ka:

Say with Steve. Říkejte se Stevem.
What’s the time, Mr Wolf? Kolik je hodin, pane Vlku?
What is it? Co je to?
Who’s this? Kdo je to?

Žáci:

It’s a wolf. To je vlk.
It’s Maggie. To je Maggie.

Doplňková aktivita:

Vyrobíme masku vlka, jako má Maggie, a vybarvíme ji. Masku si nasadíme a pohybujeme se po třídě jako vlk. Pokud máme školní zahradu, můžeme si hrát Hide and Seek (Na schovávanou).


Návrat do:
Čas a roční období


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close