GET INTO GROUPS 2
(Čas a roční období)

Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, prvouka
Slovní zásoba: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday; week
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: CD s hudbou, sada karet se dny v týdnu

  • Každé dítě dostane kartu, kde je napsán den v týdnu (pro snazší orientaci jsou barevně odlišené - všechny pondělky napíšeme modrým fixem, úterky žlutým atd. nebo píšeme přímo na barevný papír). Zároveň každému z dětí řekneme, jaký den v týdnu mají: „You’ve got (Monday).“
  • Zapneme hudbu a necháme děti, aby se pohybovaly do rytmu: „Listen and dance.“
  • Hudbu vypneme a zvoláme: „Week!“ Děti vytvoří skupinky po sedmi; každá skupinka obsahuje všechny dny v týdnu, od pondělí do neděle.
  • Znovu pustíme hudbu a necháme děti tancovat.
  • Hudbu vypneme a zvoláme: „Days!“ Děti vytvoří skupinky pondělků, úterků, atd.
  • Postup několikrát opakujeme.

Classroom language:

You’ve got (Monday). Máš (pondělí).
Listen (and dance). Poslouchejte (a tancujte).
Week! Týden!
Days! Dny!

Varianta 1:

Měníme skupiny, do kterých se děti seskupují, např. skupiny dnů, týdnů, barev, kterými jsou jejich slova napsaná.

Varianta 2:

Obdobně můžeme procvičovat měsíce v roce. Zvoláme: „Year!“ a děti utvoří skupinky po dvanácti a seřadí se podle pořadí měsíců v roce. Zvoláme: „Months!“ a děti utvoří skupinky lednů, únorů, atd. Pokud je počet žáků lichý, zapojíme se do hry nebo dáme každému dítěti dva po sobě jdoucí měsíce.


Návrat do:
Čas a roční období


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close