WHAT’S THE WEATHER LIKE? (DVD)
(Počasí)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Jazykové struktury: What’s the weather like? - It’s raining; It’s windy; It’s snowing; It’s sunny
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: DVD přehrávač

  • Poprvé se podíváme na klip bez pauz.
  • Když ho sledujeme podruhé, děláme u každého počasí pauzy a opakujeme Stevovu otázku: "What’s the weather like?." Pomáháme dětem s odpovědí: "It’s (raining)."
  • Můžeme se také zeptat: "Do you like rainy/windy/snowy/sunny weather?"
  • V poslední scéně, kdy si Maggie dělá ze Steva legraci - řekne mu, že prší, přitom svítí sluníčko, pozastavíme DVD a zeptáme se dětí: "Is it raining, children?" Děti odpovídají: "No" nebo: "No it isn’t raining."
  • Stejnou otázku zopakujeme, když Maggie říká Stevovi, že fouká vítr a sněží.
  • Zeptáme se dětí, co si Maggie od Steva půjčila: "What’s Maggie wearing?"
  • Nakonec se se Stevem a Maggie rozloučíme.

Classroom language:

Učitel/ka:

Do you like rainy/windy/snowy/sunny weather? Máš rád/a deštivé/větrné/slunečné počasí/když je sníh?
What’s the weather like? Jaké je počasí?
It’s (raining). (Prší.)
Is it raining, children? Opravdu prší, děti?
What’s Maggie wearing? Co má Maggie na sobě?

Žáci:

It’s raining. Prší.
Yes, it’s raining. Ano, prší.
No, it isn’t raining. Ne, neprší.
(Maggie is wearing) a hat and sunglasses. (Maggie má na sobě) klobouk a sluneční brýle.

Návrat do:
Počasí


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close