WEATHER WATCH
(Počasí)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Časový nárok: 5 minut denně
Pomůcky: pracovní list, pero/tužka a teploměr

  • Na každý měsíc nakopírujeme tabulku, do které mohou děti denně zaznamenávat počasí.
  • Do každého dne zakreslí odpovídající symbol počasí a zapíší teplotu.

Varianta:

S pokročilejšími žáky můžeme na konci každého měsíce (nebo týdne) shrnout a porovnat denní záznamy o počasí. Pro snazší porovnání údajů mohou děti kreslit sloupcové a lineární grafy.


Návrat do:
Počasí


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close