WEATHER WALK
(Počasí)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: obrázky dětí/obrázkové karty

  • Rozdělíme děti do dvou týmů. Obrázky jsou umístěné vedle sebe v řadě na tabuli nebo natáhneme provázek a kolíčky je na něj pověsíme - viz graf níže.
  • Z obou týmu vybereme jednoho žáka a požádáme je, aby si stoupli k prvnímu obrázku (každý začíná z opačného konce řady obrázků): "Stand in front of the first picture." Ostatní žáci se sborově ptají: "What’s the weather like today?" Pokud žák nezná odpověď, ostatní členové jeho týmu mu mohou napovídat.
  • Hráči se pohybují podél obrázků směrem k prostředku. Vždy musí odpovědět na otázku, jaké je počasí na daném obrázku a pokračovat, dokud se uprostřed nesetkají.
  • Když se nakonec někde vprostřed setkají, musí si zahrát Paper, Scissors, Stone: "Now play Paper, Scissors, Stone." Žák, který prohraje, se musí vrátit ke svému týmu, vystřídá ho někdo jiný: "Ok, sorry but you lost, so please go back to your team." Žák, který vyhrál, pokračuje z místa, kam došel. Poté, co řekneme: "Ready, steady, go", se postup opakuje.
  • Vyhrává tým, který se jako první dostane na druhou stranu řady obrázků.


Weather Walk - náhled rozložení týmů

Classroom language:

Učitel/ka:

Make two teams. Vytvořte 2 družstva.
Stand in front of the first picture, please. Postavte se před první obrázek, prosím.
Stay here. Zůstaňte tady.
What’s the weather like today? Jaké je dnes počasí?
Now play paper, scissors, stone. Nyní si zahrajte Kámen, nůžky, papír.
Ok, sorry but you lost, so please go back to your team. Je mi líto, prohrál/a jsi, takže se vrať zpátky ke svému družstvu.
Ready, steady, go. Připravit - ke startu- pozor - teď.

Žáci:

It’s cloudy. Je zataženo.
It’s sunny. Je slunečno.
It’s windy. Je větrno.
It’s snowing. Sněží.
It’s raining. Prší.

Návrat do:
Počasí


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close