THE SKY AT NIGHT AND BY DAY
(Počasí)

Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, prvouka
Slovní zásoba: sun, moon, cloud, star, planet, comet, rainbow, plane, bird
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: papíry, pastelky, obrázkové karty

  • Na stole rozložíme několik obrázků objektů, které můžeme vidět na obloze. Obrázky jsou lícovou stranou dolů.
  • Vybereme jednoho žáka, jehož úkolem je vybrat si jeden obrázek (ostatní ho nesmí vidět) a pomalu ho začít kreslit na tabuli: "Please start drawing this picture." Zatímco kreslí, ostatní děti se snaží uhádnout, co to je.
  • Kdo první správně uhádne, musí říct, zda to vidíme na obloze v noci nebo ve dne: "Can we see it in the sky at night or by day?"
  • Potom rozdáme žákům papíry a vyzveme je, aby namalovali noční i denní oblohu (papír si v polovině přeloží a na jednu polovinu nakreslí noční oblohu a na druhou denní): "Draw the sky at night and the sky by day."

Classroom language:

Please start drawing this picture. Prosím, začni kreslit tento obrázek.
What is it? Guess. Co je to? Hádejte.
Can we see it in the sky at night or by day? Vidíme to na obloze v noci nebo ve dne?
Draw the sky at night and the sky by day. Nakreslete oblohu v noci a oblohu ve dne.

Doplňková aktivita:

Žáci o svém obrázku hovoří, popisují ho ostatním žákům, např. "It’s the sky by day. There’s the sun. The sun is shining. The sky is blue" apod.


Návrat do:
Počasí


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close