RUN, DRAW & ERASE
(Počasí)

Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, prvouka
Slovní zásoba: What’s the weather like? - It’s raining; It’s windy; It’s snowing; It’s sunny; It’ cloudy.
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: tabule, křídy

  • Děti rozdělíme na dvě nebo více skupin (záleží na počtu dětí ve třídě).
  • Vyznačíme místo, odkud budou děti startovat směrem k tabuli.
  • Zadáme, jaký typ počasí mají nakreslit. Z každé skupiny vyběhne jeden a obrázek nakreslí.
  • Potom děti podle instrukcí obrázky na tabuli mažou. Z každé skupiny opět vyběhne jeden a smaže správný obrázek.
  • Vítězí to družstvo, které co nejrychleji smaže správné obrázky.

Classroom language:

Start from here. Startujte odsud.
Draw (rainy) weather. Nakreslete (deštivé) počasí.
Ready - steady - go! Připravit - ke startu - pozor - teď.
Erase all the pictures with (rainy weather). Smažte všechny obrázky (deštivého) počasí.

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Počasí


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close