Dril využívající rytmus, hudbu a pohyb
(Drilovací aktivity (Warm-up Activities))

Drilové aktivity využívající rytmus, hudbu a pohyb. Můžeme použít již existující písničky, říkanky, rýmy, tance nebo si vymyslet vlastní.

RHYTMICAL DRILLS

Věty jako např. It’s a cat. It’s black procvičujeme v rytmu:

 • tleskáním
 • kýváním hlavy ze strany na stranu nebo dopředu dozadu
 • skákáním nebo hopsáním
 • boucháním do stolu
 • hudebním nástrojem (bubínek, rumba koule, foukací harmonika, činely, dřívka, tamburína, metronom aj.)
 • dupáním
 • krokováním
 • ťukáním
 • louskáním prstů
 • plácáním dlaní do břicha, hlavy

Můžeme zároveň měnit pozice ve třídě – chvíli drilujeme v sedě na zemi, pak se přemístíme s dětmi pod lavice, pak běžíme k tabuli – děti mají pocit, že je to pokaždé něco trochu jiného a je to akční.


FOX AND RABBITS

 • Děti se posadí do kruhu: „Sit down in the circle, please.“
 • Chodí vně kruhu, každému položíme ruku na rameno a zvoláme: „Rabbit!“
 • Děti opakují slovo s námi: „Say with me, please.“
 • Náhodně jedno z dětí nazveme fox.
 • To musí hbitě vstát a honit nás vně kruhu: „Stand up quickly and catch me“, dokud se nedostaneme na jeho místo.
 • Spolu s dětmi v rytmu opakujeme: „Hurry, hurry, the fox is coming.“
 • Dítě, které je teď liškou si s námi vyměnilo roli, chodí vně kruhu: „Walk round the circle“ a pojmenovává ostatní rabbit a náhodně jednoho fox a celý proces se opakuje.

Varianta:

Za fox a rabbit lze dosadit jiné slovo, např. wolf a sheep, princess a witch apod.

Poznámka:

Pokud je aktivační slovo (zde fox a rabbit) je dětem již známé, používáme aktivitu jako dril, pokud je nové, pak aktivitu použijeme jako TPR.


CLAP CLAP

 • Žáci sedí v kroužku. Učitel rozdá každému lísteček se slovíčkem. Nejprve všichni žáci přečtou svoje slovíčko a pak začíná hra.
 • První žák dvakrát klepne do stehen a zároveň vysloví svoje slovíčko, např.chair, chair, pak dvakrát tleskne a vysloví slovíčko, které chce vyvolat, např. table, table. Tento žák pokračuje ve hře stejným způsobem.
 • Takto se postupně do hry zapojí všichni žáci. Důležité je nevypadnout z rytmu.

Poznámka:

Obecná aktivita, kterou lze použít při procvičování jakékoliv slovní zásoby, např. ovoce, zelenina, zvířata, nábytek, čísla atd. Tato aktivita je určena k upevňování zvukové stránky probírané slovní zásoby.


RHYMES

 • greeting rhyme - pozdravy, např.:

  Good morning, good morning,
  How are you? Fine, thank you.

 • good byerhyme - rozloučení, např.:

  Time to finish now
  Goodbye, everyone

  Poznámka: Pozdravy a rozloučení můžeme demonstrovat prostřednictvím loutek, panenek, zvířátek; děti vidí, jak se jejich malí kamarádi zdraví a budou je chtít napodobit, takže pak se zdraví s učitelem nebo mezi sebou
 • calming action rhyme – vhodný pro uklidnění a utišení dětí
 • energetic action rhyme – říkáme rým a děti vykonávají pohyby, např.:

  Follow, follow, follow me. Clap, clap, clap, one, two, three. (TPR)

 • story rhyme – připravit děti na poslech pohádky/příběhu, např.:

  Be very quiet, listen to me
  Open the book and read with me.

Pomocí rýmů můžeme procvičovat i zvuky zvířat:

Řekneme první dva verše, např. The cat has a baby. What does it say?, přitom ukazujeme obrázek kočky a koťátka. Děti doplní zbylé verše: Miaow,miaow,miaow, All the day. Takto pokračují i u dalších zvířat.

Varianta 1:

Rozdělíme třídu na dvě poloviny. Jedna polovina se ptá (tedy říká první dva verše) a druhá odpovídá, pak si role vymění. Stejně tak mohou děti procvičovat ve dvojici. Mohou mít na lavici obrázky zvířat, na která se ptají.

Varianta 2:

S pokročilejšími dětmi můžeme slovo baby v prvním verši nahradit mládětem, např. The cat has a kitten.

Všechny doposud zmíněné techniky drilování lze téměř neomezeně kombinovat, např. high drill a low drill (první část věty řekneme vysokým hlasem, druhou část nízkým hlasem), rhytmical drill lze zkombinovat s emotional nebo character drill (děti budou napodobovat hlas čarodějnice v nějakém rytmu s hudebním dobrovodem).


Návrat do:
Drilovací aktivity (Warm-up Activities)


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close