PASSWORD
(Počasí)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: What’s the weather like? - It’s raining.

  • Učitel se s žáky dohodne na nějakém hesle (krátká věta, fráze apod., např. It’s raining.)
  • Žáci si heslo musí zapamatovat a kdykoliv se jich učitel na heslo zeptá, např. na začátku hodiny, na konci hodiny, při příchodu do třídy, odchodu ze třídy aj., musí ho říct. Pravidlo pro případ, že si žák heslo nepamatuje nebo řekne špatně, si učitel/ka určí sám/a.

Classroom language:

What’s the password? Jaké je heslo?
Tell me the password, please. Řekni mi heslo, prosím.

Poznámka:

Heslo by si žáci měli pamatovat i do další hodiny a je vhodné jej pravidelně měnit. Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Počasí


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close