NOUGHTS & CROSSES
(Počasí)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: míč, obrázky symbolů počasí

  • Obrázky se symboly počasí připevníme na tabuli obrázkem dolů. V každé řadě a v každém sloupci jsou tři obrázky.
  • Žáci vytvoří dvě družstva - Noughts (0) a Crosses (X).
  • Družstva se střídají v házení míče na obrázky na tabuli. Obrázek, který trefí, otočíme a zeptáme se: "What’s the weather like?"
  • Když družstvo odpoví správně, obrázek sundáme a místo něho nakreslíme značku (0 nebo X). Když odpověď neznají, šanci získává druhé družstvo. V případě, že ani jedno z družstev odpověď nezná, napovíme jim první hláskou ve slově. Vyhrává to družstvo, které vykřikne správnou odpověď jako první.
  • Cílem hry je mít tři značky (0 nebo X) horizontálně, vertikálně, nebo diagonálně (pravidla hry Piškvorky - pozn.autora).

Classroom language:

Učitel/ka:

Look at this picture, what’s the weather like? Podívejte se na tento obrázek. Jaké je počasí?
Noughts (0) and crosses (X). Nuly a křížky.

Žáci:

It’s (raining). (Prší.)

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Počasí


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close