PACKING A SUITCASE
(Oblečení)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: obrázkové karty

  • Na tabuli nakreslíme otevřený kufr a obrázkové karty umístíme na magnetickou tabuli.
  • Řekneme žákům, že jedeme na zimní prázdniny do hor a zeptáme se, co si s sebou zabalit: "We’re going on holiday to the mountains. What shall we pack in the suitcase?"
  • Žáci vyberou obrázek, pojmenují ho a položí do kufru.
  • Pak se můžeme zeptat, co ještě by si vzali s sebou, ale není to na obrázcích: "What else do you think we should pack?"
  • Žáci již bez obrázků odpovídají a používají slovíčka, která již znají (učitel/ka buď najde příslušný obrázek ve své sadě karet, nebo nakreslí na tabuli).
  • Nakonec můžeme společně s dětmi vyjmenovat věci, které jsou důležité mít je s sebou a které důležité nejsou, nutně je nepotřebujeme: "Which things are very important? Which things mustn’t you forget?", "Which things aren’t important?", např. na hory je důležité mít teplé oblečení, ale když si zapomeneme zabalit do kufru knihu, nic se nestane: "Warm clothes are very important, a book isn’t important."

Classroom language:

We’re going on holiday to the mountains. What shall we pack in the suitcase? Pojedeme na dovolenou na hory. Co si zabalit do kufru?
What else do you think we should pack? Co ještě si chcete vít s sebou a není to na obrázcích?
Which things are very important? Which things mustn’t you forget? Které věci je velmi důležité mít s sebou?
Which things aren’t important? Které věci nejsou důležité?
Warm clothes are very important, a book isn’t important. Teplé oblečení je velmi důležité, kniha důležitá není.

Varianta 1:

Žáci mohou pracovat s pracovním listem,na němž jsou vyobrazeny různé předměty a otevřený kufr. Určí, co si vezmou s sebou, dané obrázky si vystřihnou a nalepí do kufru. Pak popisují, co si do kufru zabalili.

Varianta 2:

Účel cesty lze obměňovat. Kromě zimné dovolené, můžeme cestovat na letní dovolenou (summer holidays), k babičce na vesnici (to a grandma in the village), na kolech pod stan (by bicycle in a tent) apod.

Varianta 3:

S žáky s vyšší úrovní jazykových znalostí lze v rámci aktivity procvičovat modální slovesa should, shouldn’t, have to, don’t have to (I should pack, I shouldn’t forget, I have to pack, I don’t have to pack).


Návrat do:
Oblečení


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close