NUMBER PICTURE
(Oblečení)

Předmět: matematika
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: numbers
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: pracovní list s číselným polem

  • Spojením čísel si nejdříve sami do pole nakreslíme obrázek (viz příklady).
  • Dětem na příkladě ukážeme, jakým způsobem budou číslice spojovat (pomalu jim diktujeme čísla, která je třeba spojit). Postupně se objevuje žádaný obrázek: "Connect number (8) and number (14)."
  • Každému z dětí dáme pracovní list. Řekneme jim, aby našly první číslo, které vyslovíme a od kterého začnou kreslit: "Find number (8), please."
  • Když děti dokončí obrázek, zeptáme se: "What is it?" a přimějeme je ke správné odpovědi.
  • Necháme děti obrázek vybarvit jejich oblíbenou barvou: "Colour the picture in your favourite colour " a zeptáme se jich, jaká barva to je: "What’s your favourite colour?"

Náhled vzorů kreslených obrázků

Classroom language:

Find number (8), please. Najděte číslo (8).
Connect number (8) and (14). Spojte číslo (8) a (14).
What is it? Co je to?
Colour the picture in your favourite colour. Vybarvěte obrázek svou oblíbenou barvou.
What’s your favourite colour? Jaká je tvoje oblíbená barva?

Varianta:

Dáme dětem jiné pole s čísly a obrázek již naučeného předmětu v odpovídajícím měřítku. Řekneme dětem, aby přiložily obrázek kamkoliv na pole, musí jen dbát na to, aby stále viděly čísla. Vybereme jedno z dětí, aby četlo čísla, která tvoří jeho obrázek. Zbytek třídy zatím opakuje postup ze cvičení uvedeného výše. Když jsou děti hotové, požádáme je, aby sborově pojmenovaly daný předmět.


Návrat do:
Oblečení


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close