MIS-MATCH MODEL
(Oblečení)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, pracovní činnosti
Slovní zásoba: dress, hat, head, jacket, jumper, shoes, skirt, trousers; boy, girl
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: časopisy, noviny, nůžky, lepidlo, papír

  • Požádáme děti, aby z časopisů vystřihly obličej, který se jim líbí: "Please cut out a nice face." Přitom ukazujeme na svůj obličej a prstem ho obkroužíme. Obličej potom nalepí na papír: "Glue it on the paper."
  • Obdobný postup opakujeme i s různými částmi oblečení. Řekneme: "Please find and cut out a (hat)." Všechny obrázky si s dětmi můžeme připravit během hodiny pracovních činností. Následně řekneme dětem, aby z vystříhaných obrázků složily postavu a přilepily ji na papír.
  • Chodíme po třídě a komentujeme práci dětí. Ptáme se, co má jejich postava na sobě: "What is she/he wearing?" Děti mohou odpovídat pouze jednoslovně; pokročilejší žáci mohou zkusit celé věty: "He/she is wearing (a red hat, blue shirt and black trousers."
  • Celou aktivitu můžeme zakončit výstavou prací nebo prezentací nejlepších obrázků.

Classroom language:

Cut out a nice face. Vystřihněte si hezký obličej.
Please find and cut out a (hat). Prosím najděte a vystřihněte (klobouk/čepici).
Glue it on the paper. Přilepte na papír.
What is she/he wearing? Co má na sobě?

Návrat do:
Oblečení


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close