BLANKET GAME
(Oblečení)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: red hat, blue hat, green gloves, pink jacket, brown shoes, umbrella, black trousers
Jazykové struktury: sloveso wear ve tvaru přítomného času průběhového (to be + -ing)
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: prostěradlo nebo deka, oblečení nebo jen obrázky

  • Pomocí prostěradla nebo deky vytvoříme zástěnu (buď dva žáci drží deku, nebo použijeme prádelní šňůru/provaz a kolíčky nebo postačí i dvě židle, přes které deku přehodíme). Kdo bude za zástěnou, nesmí být vidět.
  • Vybereme jednoho žáka, který se schová za dekou a oblékne si oblečení nebo doplněk, který si vybral, např. červenou čepici. Požádáme ho, aby se oblékal rychle "Put it on quickly, please." (ostatní mohou třeba počítat do 10, a tak stanovit časový limit).
  • Ostatní ve třídě se sborově ptají "What are you wearing?" Osoba stojící za zástěnou odpovídá
  • "(I’m wearing) a hat"
  • nebo "(I’m wearing) a red hat".
  • Každý ve třídě se vyjádří, zda osoba blafuje nebo mluví pravdu. Kdo si myslí, že mluví pravdu, stoupne si "If you think (Klárka) is right, stand up." Kdo si myslí, že blafuje, sedí "If you think (Klárka) is wrong, sit down".
  • Nakonec žák předstoupí před třídu. Pokud má opravdu na sobě červenou čepici, pak ti, kteří mu nevěřili, vypadávají ze hry, a ti, kteří mu věřili, ve hře zůstávají. V případě, že má na sobě něco jiného, než říkal, pak ti, co mu věřili, vypadávají ze hry, a ti, co mu nevěřili, zůstávají.
  • Vždy společně pojmenujeme oblečení nebo doplněk, který má žák na sobě.

Classroom language:

Učitel/ka:

 
Come here, please. Pojď sem prosím.
Put on some clothes. Oblékni si něco.
Put it on quickly, please. Oblékni se rychle, prosím.
If you think (Klárka) is right, stand up. Pokud si myslíte, že (Klárka) mluví pravdu, stoupněte si.
If you think (Klárka) is wrong, sit down. Pokud si myslíte, že (Klárka) nemluví pravdu, seďte.
You are out of this game. Sorry. Vypadáváte ze hry. Je mi to líto.

Žáci:

What are you wearing? Co máš na sobě?
I’m wearing a (red hat). Mám na sobě (červenou čepici).

Varianta:

Každý žák má dvě cedulky se slovy TRUE a FALSE. Osoba schovaná za dekou se rozhodne, zda si červenou čepici obléknout nebo ne. Ostatní zvednou jednu ze svých cedulek. Ti, kteří tipovali špatně, si sednou a zůstanou sedět až do příštího kola hry. S mladšími dětmi místo TRUE/FALSE nakreslíme na cedulky křížek a znaménko pro správně (zatržítko).


Návrat do:
Oblečení


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close