MONSTER MAKER (DVD)
(Tělo)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, matematika
Slovní zásoba: arm, ear, eye, leg, mouth, nose; numbers 1-6, It’s got (3) (heads).
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: DVD přehrávač

  • Během prvního sledování DVD klipu uděláme pauzu ve chvíli, kdy se zem zatřese a Steve se zeptá: "What was that?" Necháme děti hádat.
  • Další pauzu uděláme, když se objeví velká noha. Znovu se dětí zeptáme: "What is it?" a než s nimi nacvičíme větu: "It’s a (monster’s) foot", necháme je odpovědi vykřiknout.
  • Když je Steve v bezpečí třídy a začne hrát hru, necháme klip běžet až do konce a povzbuzujeme děti, aby odpovídaly na Stevovy otázky.
  • Pokud se dětem klip líbí, přehrajeme ho ještě jednou a děláme pauzy po každém hodu kostkou. Ptáme se: "What number is it?", děti odpovídají: "It’s number (3)." Ptáme se dál: "What’s number (3)?" a děti odpovídají: "It’s a (nose)/It’s the monster’s (nose)."
  • Nakonec se rozloučíme se Stevem, Maggie i příšerou.

Classroom language:

Učitel/ka:

What was that? Co to bylo?
What is it? Co je to?
It’s the (monster’s) nose. To je (příšery) nos.
What number is it? Co je to za číslo?
What’s number (3)? Co je číslo (3)?

Žáci:

It’s number (3). To je číslo (3).
It’s a (nose)/It’s the monster’s (nose). To je (nos)/To je (nos) příšery.

Návrat do:
Tělo


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close