INFECTION
(Tělo)

Předmět: tělesná výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, prvouka
Časový nárok: 10 minut

  • Jedno z dětí je virus, který běhá mezi ostatními a snaží se je infikovat: "You are a virus. Catch somebody." Když se mu podaří někoho chytit, zvolá: "Stop. You are ill."
  • Nemocný se musí zastavit a nechat pod sebou podlézt zdravého: "Let a healthy person creep under you." Tím se opět uzdraví a může běhat: "You become healthy again." Podlezení musí být rychlé, aby virus nestihl napadnout i toho zdravého: "Do it quickly".
  • Pokud virus napadne i zdravého, který právě podlézá nemocného, také onemocní, a tudíž jiný zdravý musí pod ním podlézt.
  • Hra končí, když jsou infikováni všichni, nebo když je virus už příliš unavený: "Game is over. Everybody is ill./The virus is tired."

Classroom language:

Učitel/ka:

You are a virus. Catch somebody. Jsi virus. Chyť někoho.
Let a healthy person creep under you. Ať pod tebou podleze někdo zdravý.
You become healthy again. Staneš se zase zdravým.
Do it quickly. Udělejte to rychle.
Game is over. Everybody is ill./The virus is tired. Hra končí. Všichni jsou nemocní./Virus je unavený.

Žáci:

Stop. You are ill. Stůj. Jsi nemocný.

Návrat do:
Tělo


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close