HAPPY CLOWN
(Tělo)

Předmět: výtvarná výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, pracovní činnosti
Slovní zásoba: arm, body, eyes, head, hair, hand, leg, mouth, nose; hat, shoes; blue, green, orange, pink, red, yellow; circle, heart, rectangle, star, triangle
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: papírové karty, nůžky, provázek, barevný samolepicí papír

  • Předem si z kartonu vystřihneme jednotlivé části těla klauna, tj. hlavu s vlasy a kloboukem (1 kus), trup, paže a ruce, nohy, klaunské boty. Čím větší bude klaun, tím lépe.
  • Ze samolepicího barevného papíru vystřihneme dostatečné množství různých tvarů (kolečka, trojúhelníky, čtverce, srdíčka, hvězdičky). Každý žák jich dostane minimálně od každého tvaru jeden. Tvary si buď připravíme samy, nebo společně s dětmi v hodině pracovních činností.
  • Nejdříve požádáme děti, aby nám pomohly sestavit tělo klauna (pracujeme na zemi): "Let’s make a clown. Ok, where’s the head? And the body? What’s this? Yeah, this is an arm" apod.
  • Když je klaun poskládaný, uděláme do jednotlivých částí otvory, vezmeme provázek a části těla svážeme k sobě.
  • Klauna můžeme pověsit.
  • Rozdáme dětem tvary vystřižené z barevného samolepicího papíru.
  • Říkáme dětem, co a kam mají nalepit: "Stick the yellow stars on his legs, please" aj. Děti, které mají žluté hvězdičky, je přijdou přilepit klaunovi na nohy (papír navlhčí houbou nebo prstík namočí do vody a hvězdu potřou).
  • Když už má klaun dostatečně veselý kostým, dokreslíme mu oči, nos a pusu: "Let’s draw the eyes, nose and mouth" a vybarvíme vlasy: "Colour his hair." Zeptáme se: "How many (stars) has the clown got on his legs?" a děti spočítají, kolik má na oblečení různých tvarů.
  • Klaun se může stát novým kamarádem ve třídě a účastnit se dalších aktivit. Děti mu mohou dát i jméno.

Classroom language:

Let’s make a clown. Udělejme si klauna.
Ok, where’s his head? Tak, kde má hlavu?
And his body? What’s this? A tělo? Co je toto?
Yeah, this is his arm. Á, to je jeho paže.
Stick the yellow stars on his legs. Nalepte žluté hvězdičky na jeho nohy.
Stick the orange circles on his arms. Nalepte oranžová kolečka na jeho paže.
Let’s draw his eyes, nose and mouth. Nakresleme oči, nos a pusu.
Colour his hair. Vybarvěte mu vlasy.
How many (stars) has the clown got on his legs? Kolik (hvězdiček) má klaun na nohách?
What’s his name? Jak se klaun jmenuje?
Ok. His name is (name) the clown. Dobře. Jmenuje se…

Návrat do:
Tělo


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close