GOLDILOCKS
(Tělo)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Jazykové struktury: sloveso can se slovesy smyslového vnímání see, hear, taste, smell, touch
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: pracovní list, text pohádky Zlatovláska a tři medvědi, tužka

  • Přečteme dětem pohádku Goldilocks (Zlatovláska a tři medvědi). Je-li potřeba, používáme gesta a mimiku: "I’m going to read a story for you about a girl and three bears."
  • Rozdáme dětem pracovní list a vysvětlíme, že pohádku uslyší znovu a během poslechu musí zakroužkovat správný obrázek (to, o čem se v pohádce vypravuje): "Listen to the story again and circle the right picture."
  • Pokaždé uvedeme otázku, co Zlatovláska vidí, cítí, ochutnává, čeho se dotýká a co slyší:
  • "What can Goldilocks see/smell/taste/touch/hear?"
  • Společně odpovědi zkontrolujeme.

Classroom language:

Učitel/ka:

I’m going to read a story for you about a girl and three bears. Přečtu vám pohádku o dívce a třech medvědech.
Listen to the story again and circle the right picture. Poslechněte si příběh znovu a zakroužkujte správný obrázek.
What can Goldilocks see/smell/taste/touch/hear? Co Zlatovláska vidí/cítí/ochutnává/čeho se dotýká a co slyší.

Žáci:

Goldilocks can see… Zlatovláska vidí…
Goldilocks can smell… Zlatovláska cítí…
Goldilocks can taste… Zlatovláska ochutnává…
Goldilocks can touch… Zlatovláska se dotýká…
Goldilocks can hear… Zlatovláska slyší…

GOLDILOCKS AND THREE BEARS
(text pohádky)

Here are the three bears: Mummy bear, Daddy bear, and Baby bear. They all live in a little house. Mummy bear makes some porridge and pours the porridge into three bowls: big, medium, and small.

"What a delicious smell!“ Daddy bear tastes the porridge: "Oh! This porridge is very hot.“

Mummy bear tastes the porridge: "Oh! This porridge is very hot.“ Baby bear tastes the porridge: "Oh! This porridge is very hot.“

"Let’s go for a walk!“

Here is Goldilocks! She sees a small house. Knock! Knock! Goldilocks opens the door and smells porridge: "I like porridge! Yum, yum.“

Goldilocks tastes the porridge from the big bowl: "Yuck! I don’t like this porridge, it’s very hot! "

Goldilocks tastes the porridge from the medium bowl: "Yuck! I don’t like this porridge, it’s cold! "

Goldilocks tastes the porridge from the small bowl: "Yum! I like this porridge, it’s good!"

Goldilocks touches a big chair: "Ouch, I don’t like this chair, it’s very hard!” Goldilocks touches a medium chair: "Ouch, I don’t like this chair, it’s very soft!” Goldilocks touches a small chair: “I like this chair, it’s good!”

After eating the porridge, Goldilocks sees three beds: “Oh, beds!”

Goldilocks touches a big bed: “Ouch, I don’t like this bed, it’s very hard!” Goldilocks touches a medium bed: "Oh, I don’t like this bed, it’s very soft!” Goldilocks touches a small bed: "I like this bed, it’s very good!”

Goldilocks falls asleep.

The three bear come back. Daddy bear: “Look at my porridge!” Mummy bear: “Look at my porridge!” Baby bear: “Look! Boo! Boo! My porridge.” Daddy bear: “Look at my chair!” Mummy bear: “Look at my chair!” Baby bear: “Look! Boo! Boo! My chair is broken!”

Daddy bear: “Look at my bed!” Mummy bear: “Look at my bed!” Baby bear: “Look! There is a girl in my bed!”

Goldilocks wakes up and sees the three bears. She runs away as fast as she can.


Návrat do:
Tělo


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close