COMPLETE THE FACES
(Tělo)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova
Slovní zásoba: beard, ear, eye, hair, mouth, nose
Časový nárok: 10-15 minut
Pomůcky: zalaminované obrázky obličejů formátu A4 , smyvatelný fix

  • Jednotlivé obrázky obličejů zvětšíme na formát A4 a zalaminujeme.
  • Umístíme je tak, aby na ně viděly všechny děti.
  • Řekneme, že každému obličeji něco chybí: "Look at this. Something is missing on each face. What is it?"
  • Děti odpoví a fixou chybějící dokreslí "Draw the (eye), please."

Classroom language:

Look at this. Podívejte se na to.
Something is missing on each face. Na každém obličeji něco chybí.
What is it? Co je to?
Draw the (eye), please. Nakresli (oko), prosím.

Varianta:

Lze také pracovat s obrázky zvířecí hlavy nebo s obrázky celé lidské a zvířecí postavy.


Návrat do:
Tělo


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close