BODY PUPPETS
(Tělo)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: body parts
Časový nárok: 10 minut

  • Postavíme děti do dvou řad proti sobě. Dětem v jedné řadě řekneme, aby nic nedělaly (budoucí sochy) a nechaly sebou různě pohybovat dětmi stojícími naproti nim (sochaři).
  • Když jsou hotovy, podíváme se na vzniklé sochy a okomentujeme je, čímž zopakujeme slovní zásobu. Říkáme: "Wow, his/her legs are here and one arm is here and another arm is there."
  • Děti si vymění role - ty, které byly sochami, jsou nyní sochaři.

Návrat do:
Tělo


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close