ODD ONE OUT 2
(Povolání)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, pracovní činnosti
Slovní zásoba: různá povolání
Jazykové struktury: Are you a/an …? - Yes, I’m/No, I’m not.
Časový nárok: 10 minut

  • Vyzveme žáky, aby vytvořili kruh a zvolna chodili dokola: "Make a circle and walk slowly, please."
  • Vyjmenováváme (později vybraný žák) slovíčka z tematické skupiny povolání, např. firefighter, police officer, model apod.
  • Když řekneme slovíčko z jiné tematické oblasti, všichni se musí zastavit a sednout si do dřepu/sednout na zem: "Listen and if you can’t hear a job, sit down."
  • Po určité době vyzveme jednoho z žáků, aby předříkával, a hra pokračuje stejným způsobem dál.

Classroom language:

Make a circle and walk slowly, please. Vytvořte kruh a pomalu choďte dokola.
Listen and if you can’t hear a job, sit down. Poslouchejte, a když neuslyšíte povolání, sedněte si.

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Povolání


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close