MISFITS
(Povolání)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, pracovní činnosti
Slovní zásoba: libovolná povolání
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: obrázkové karty rozstříhané na tři díly

  • Uděláme několik kopií obrázkových karet s povoláním, rozstříháme je na tři díly a rozdělíme na tři hromádky. První hromádka obsahuje hlavy, druhá těla a třetí nohy.
  • Dětem řekneme: "Let’s make a (docto)r" a umístíme hlavu lékaře na tabuli.
  • Poté náhodně vybereme tělo z druhé hromádky a zeptáme se: "Is this ok for a (doctor)?" Když se tělo k hlavě nehodí, povzbudíme děti, aby odpověděly: "No, it isn’t " a řekly nám, komu dané tělo patří.
  • Pokud tělo k hlavě patří, povzbudíme děti, aby odpověděly: "Yes/Yes, it is" a obdobným způsobem hledáme nohy.
  • Postup zopakujeme s dalšími profesemi, které chceme zopakovat.

Classroom language:

Let’s make a (doctor). Sestavme lékaře.
Is this ok for a (doctor)? Je toto správně pro lékaře?

Návrat do:
Povolání


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close