JOB JIGSAW
(Povolání)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, pracovní činnosti
Slovní zásoba: chef, firefighter, office worker, pilot, police officer, teacher aj.
Jazykové struktury: I want to be a/an (job).
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: obrázky povolání rozstříhané na díly

  • Použijeme kopie obrázkových karet rozstříhaných na díly.
  • Všechny dílky všech karet smícháme v sáčku a poté náhodně vybereme žáka, který vylosuje jeden dílek.
  • Řekneme dětem, aby se pohybovaly po třídě a hledaly toho, kdo má dílek ze stejné skládačky. Nejlépe je tuto aktivitu předvést. Můžeme říci: "I’ve got a piece of a firefighter, who’s got another piece?" Děti hledají další dílky mezi spolužáky, dokud není obrázek kompletní.

Classroom language:

I’ve got a piece of a firefighter, who’s got another piece? Mám kousek hasiče, kdo má další díl?

Návrat do:
Povolání


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close