COMPETITION CHARADES
(Povolání)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, pracovní činnosti
Slovní zásoba: libovolná povolání
Časový nárok: 10 minut

  • Rozdělíme děti do dvou nebo tří družstev.
  • Každé družstvo si zvolí zástupce, který se postaví svému družstvu čelem.
  • Zástupcům družstev pošeptáme povolání, které mají předvést: "Be a (chef)."
  • Žáci svým spoluhráčům předvádějí typické znaky a aktivity vybrané profese.
  • Družstvo, které jako první uhodne, jaké povolání pro ně jejich spoluhráč předvádí, vyhraje bod.
  • Potom všechna družstva zvolí nového zástupce a celý proces se opakuje.

Classroom language:

Be a (chef). Buď kuchař.

Doplňková aktivita:

Požádáme děti, aby předvedly povolání, které vykonává jejich maminka nebo tatínek. Dbáme na to, aby se jednalo o povolání, které bude zbytek třídy znát. Řekneme: "Show the class what your mum/dad does" a necháme ostatní hádat, jaké povolání žák předvádí.


Návrat do:
Povolání


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close