FRUIT SALAD
(Povolání)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, pracovní činnost
Slovní zásoba: libovolná povolání
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: žádné, popř. obrázkové karty

  • Posadíme děti do kruhu.
  • Učitel/ka sistoupneme doprostřed kruhu a každému dítěti určí jeho povolání: "You are a (pilot)." Můžeme dětem dát mini obrázek jejich povolání, aby si ho zapamatovaly a učitel/ka je mohl/a lépe kontrolovat.
  • Ujistíme se, že jich máme od každého povolání několik.
  • Než začneme, je dobré se přesvědčit, ža každý žák ví,jaké je jeho povolání: "Hands up, (pilots)!"
  • Jakmile zvoláme: "Pilots!", všichni piloti si musí vyměnit místa. Když zvoláme "Fruit salad!", musí si místa vyměnit všichni: "Everybody change places."
  • Postup několikrát opakujeme.
  • Když už si jsou děti jisté tím, co dělají, znovu vyvoláváme jednotlivé profese.Tentokrát ale obsadíme jedno z míst ve chvíli, když si děti vyměňují pozice. Jedno dítě tak zůstane stát.
  • Stojící dítě se potom stane tím, kdo vyvolává další profesi; hra tak může znovu začít.

Classroom language:

You are a(pilot). Ty jsi (pilot).
Hands up, (pilots)! (Piloti), zvedněte ruce!
Pilots, change places. (Piloti), vyměňte si místa.
Everybody change places. Všichni si vyměňte místa.

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Povolání


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close