DUCK, DUCK, GOOSE
(Povolání)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, pracovní činnost
Slovní zásoba: různá povolání
Jazykové struktury: Are you a/an …? - Yes, I’m/No, I’m not.
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: obrázkové karty

  • Žáci sedí v kruhu, učitel/ka chodí vně kruhu, lehce se dotýká hlavy nebo ramene každého žáka a přitom vždy řekne: "Duck". Náhodně pak místo duck řekne: "Goose".
  • Kdo je označen goose, si stoupne, z vnější strany oběhne celý kruh a vrátí se na své místo. Nesmí dovolit učiteli/ce, aby se ho dotkl/a.
  • Rozdáme žákům po jedné kartě s obrázkem povolání a ptáme se jich: "Are you a doctor?" Žák odpoví buď kladně: "Yes, I am" nebo záporně: "No, I’m not."
  • Kdo odpoví kladně, oběhne kruh, aniž by se ho učitel/ka dotkl/a, a vrátí se na své místo. Pokud se učitel žáka dotkne, než se stačí posadit na své místo, žák se stává učitelem a klade ostatním otázky: "Are you a/an…?"

Classroom language:

Are you a (police office)? Jsi (policista/ka)?
Yes, I’m/No, I’m not. Ano, jsem/Ne, nejsem.

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Povolání


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close