OLD McDONALD’S FARM (DVD)
(Zvířata)

Předmět: hudební výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, prvouka
Slovní zásoba: chicken, cow, pig, sheep
Časový nárok: 20 minut
Pomůcky: DVD přehrávač, pracovní list

  • V této chvíli už by měly děti být schopné s jistotou pojmenovat některá zvířata z farmy, proto můžeme hned při prvním sledování dělat pauzy.
  • Když Steve řekne: "…and on that farm he had a…" a než se objeví dané zvíře, uděláme pauzu.
  • Necháme děti hádat, co uvidí. Ptáme se: "What’s next? A pig, a cow? Can you guess?"
  • Pustíme DVD, abychom zkontrolovali odpovědi žáků. Než se objeví další zvíře, uděláme znovu pauzu.
  • Během poslední scény uděláme závěrečnou pauzu, ukážeme na jednotlivá zvířata na obrazovce a necháme děti, aby je pojmenovaly.
  • Vypneme DVD přehrávač a rozdělíme děti do skupin.
  • Dáme dětem pracovní list a požádáme je, aby vystřihly jednotlivá zvířata: "Cut out the animal pictures" a potom je roztřídily podle toho, zda se na DVD objevila či nikoli (v případě, že máme málo času, vystřihneme obrázky předem v hodině pracovních činností nebo sami před hodinou). Zvířata z písničky děti položí na levou stranu lavice: "Put the animals from the Old McDonald song on your left."
  • Nyní děti srovnají zvířata tak, jak se objevují v písničce: "In the Old McDonald song which animal is the first, second, third and forth?"
  • Nakonec přehrajeme DVD podruhé a správné pořadí společně zkontrolujeme.

Classroom language:

Cut out the animal pictures. Nastříhejte obrázky zvířat.
Put the animals from the Old McDonald song on your left. Nalevo položte zvířata z písničky.
In the Old McDonald song which animal is the first, second, third and forth? Které zvíře je v písničce Old McDonald první, druhé, třetí a čtvrté?
Watch again. Znovu se podívejte.

Doplňková aktivita:

S celou třídou zpíváme Old McDonald a pobízíme děti, aby přidaly další verše se zvířaty, která umí anglicky pojmenovat.

Poznámka:

Rozdíly v českých a anglických zvířecích citoslovcích zkontrolujeme ve Word Bank.


Návrat do:
Zvířata


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close