CHARADES
(Zvířata)

Předmět: prvouka/dramatická výchova
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Jazykové struktury: Be a/an (animal); What is it?; Is it a/an (animal)? - Yes, it is/No, it isn’t.
Časový nárok: 5-10 minut

  • Posadíme děti do půlkruhu.
  • Vybereme jedno dítě, které se postaví tak, aby ho/ji ostatní viděli.
  • Pošeptáme mu/jí: např. "Be an elephant, please."
  • Dítě napodobuje slona pomocí gest a pantomimy, ale nesmí dělat žádné zvuky. Ostatní děti se pokouší určit, jaké zvíře jejich spolužák napodobuje.
  • Ten, kdo to uhodne jako první, napodobuje další zvíře.

Classroom language:

Be an (elephant). Buď (slon).
Be a (pig). Buď (prasátko).
What is it? Co je to?
Is it an (elephant) or a (pig)? Je to (slon) nebo (prasátko)?
Yes, it is. / No, it isn’t. Ano, je. /Ne, není.

Návrat do:
Zvířata


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close