FEEDING ANIMALS
(Zvířata)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: banana, carrot, grass, honey, milk, seeds, water; bear, birds, cat, dog, monkey, rabbit, sheep; chair, floor, table, window; what, why, where; on, under, on the left, on the right
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: talířky/mističky s krmením (zrníčka, lupínky, med, voda, mléko, tráva, mrkev aj.) - stačí imitace

 • Připravíme potravu pro zvířátka a rozmístíme ji po třídě.
 • Předstíráme, že jsme stařenka (můžeme se tak i obléknout nebo si vzít hůlku), žáci jsou zvířátka: "I’m a grandma and you are animals." (rozdělíme děti do skupinek - skupinka medvídků, ptáčků, koček atd.)
 • Vysvětlíme, že je zima, hodně sněhu a zvířátka mají hlad a my pro ně něco máme: "It’s winter, there is a lot of snow everywhere and animals are hungry. I have got something nice to eat for you."
 • Svoláme první skupinku zvířátek k sobě: "Come here my little (bears)" a medvídkové se ptají: "Why, why, why?" Dialog pokračuje následovně:
  • G (grandma): "I have got something nice for you to eat."
  • B (bears): "What, what, what?"
  • G: "Honey. Yumi, it’s sweet."
  • B: "Where, where, where?"
  • G: "Under the chair."
 • Medvídci jdou najít jídlo a říkají: "Honey, honey, honey."
 • Tímto způsobem pokračujeme s ostatními skupinami zvířátek.

Classroom language:

Učitel/ka:

.
I’m a grandma and you are animals. Jsem stařenka a vy jste zvířátka.
It’s winter, there is a lot of snow everywhere and animals are hungry. Je zima, hodně sněhu a zvířátka mají hlad
I have got something nice for you to eat. Mám pro vás něco dobrého k snědku.
Come here my little (bears). Pojďte sem, moji (medvídci).
on the left/right, under the chair, on the floor/window/table nalevo/napravo, pod židlí, na zemi/okně/stole
banana, carrot, grass, honey, milk, seeds, water banán, mrkev, tráva, med, mléko, semínka, voda

Žáci:

What, what, what? Co, co, co?
Why, why, why? Proč, proč, proč?
Where, where, where? Kde, kde, kde?
banana, carrot, grass, honey, milk, seeds, water banán, mrkev, tráva, med, mléko, semínka,voda

Návrat do:
Zvířata


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close