FARM ANIMALS
(Zvířata)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: cat, chicken, cow, dog, duck, hen, horse, pig, rabbit, sheep
Časový nárok: 15 minut
Pomůcky: vystřižené obrázky domácích zvířat *), lepicí plastelína

  • Děti si sednou na zem do kruhu a rozloží si před sebe obrázky zvířat (pokud nemáme ve třídě dostatek prostoru, děti zůstanou v lavicích): "Prepare your pictures and sit down in a circle".
  • Ukazujeme na obrázky zvířat a ptáme se dětí, co to je: "What is it?" a děti odpovídají.
  • Potom doprostřed kruhu rozložíme velký obrázek farmy (jsou-li děti v lavicích, připevníme ho na tabuli) a vyzveme děti, aby do ní umístily svá zvířata: "This is a farm. Place the animals on the farm."
  • Když jsou zvířátka na farmě, požádáme děti, aby zavřely oči: "Close your eyes." a rychle na farmě něco změníme, přemístíme z jednoho místa na druhé, odebereme jedno zvíře apod.
  • Když děti oči otevřou, ptáme se, co se na farmě změnilo: "What has changed on the farm? What’s different? Look carefully." Pochválíme děti i za jednoslovnou odpověď a větu dokončíme sami.

*) Obrázky zvířat si děti mohou vystřihnout v rámci hodiny pracovní činnosti nebo vystřižené přinést z domova.

Classroom language:

Prepare your pictures and sit down in a circle. Připravte si své obrázky a sedněte si do kruhu.
What is it? Co to je?
Very good. Velmi dobře.
This is a farm. Place the animals on the farm. Toto je farma. Umístěte zvířata na farmu.
Close your eyes. Zavřete oči.
What has changed on the farm? What’s different? Co se změnilo na farmě? Co je jiné?
Look carefully. Podívejte se pozorně.

Doplňková aktivita 1:

Ptáme se dětí, kolik je na farmě kuřátek, oveček atd.: "How many chickens, sheep are on the farm?" Děti je spočítají.

Doplňková aktivita 2:

V rámci výtvarné výchovy děti nakreslí/vystřihnou obrázky předmětů a osob, které se mohou vyskytovat na farmě a příští hodinu je společně umístí na svou farmu.

Tip:

Obrázky zvířat lze přilepit nebo jen přichytit lepicí plastelínou, abychom je ještě mohli libovolně přemísťovat. Nakonec můžeme obrázek farmy umístit ve třídě na zeď a slovní zásobu zaměřenou na farmu pravidelně opakovat a rozšiřovat.

Varianta:

Aktivitu můžeme použít při procvičování jmen exotických a divokých zvířat.


Návrat do:
Zvířata


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close