ANIMAL JIGSAW
(Zvířata)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, pracovní činnosti, výtvarná výchova
Časový nárok: 25 minut
Pomůcky: neúplné obrázky zvířat (vystřižené z časopisů), lepidlo, papír, pastelky/barvy

  • Na stole rozprostřeme neúplné obrázky zvířat (některým chybí hlava, jiným nohy apod.).
  • Požádáme děti, aby jedno po druhém přišly a vzaly si jeden z obrázků: "Please take a picture."
  • Když mají všechny děti obrázek, nalepí ho na papír a samy dokreslí: "Glue the animal onto the paper and finish the picture."
  • Každé z dětí potom svůj obrázek ukáže ostatním a pojmenuje zvíře anglicky.

Classroom language:

Učitel/ka:

Please take a picture. Vezměte si prosím obrázek.
Glue the animal onto the paper and finish the picture Přilepte zvíře na papír a dokončete obrázek.
What picture have you got? Jaký máš obrázek?

Žáci:

I’ve got an (elephant). Mám (slona).
It’s an (elephant). To je (slon).

Doplňková aktivita:

Pokud jsme v Core Activity vytvořili dostatek zvířat, nakreslíme pro děti velký obrázek farmy, safar a lesa a ptáme se jich, kam které zvíře patří. Děti si svá dokončená zvířata vystřihnou. S celou třídou je potom přilepíme na správné obrázky, které pak vystavíme. S pokročilejšími žáky můžeme zopakovat předložky místa, ptáme se např.: "What’s next to the pigs?"


Návrat do:
Zvířata


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close