ABRACADABRA (HARRY POTTER)
(Zvířata)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk
Slovní zásoba: libovolná zvířata
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: kouzelná hůlka/kouzelnický klobouk, popř. obrázkové karty

  • Ukážeme dětem, jak napodobit některá zvířata (např. zajíc - rukama naznačíme uši a poskakujeme nahoru a dolů; pes - jednou rukou máváme jako ocáskem atd.).
  • Nasadíme si kouzelnický klobouk, vezmeme si do ruky kouzelnou hůlku a vysvětlíme dětem, že budeme kouzelník/čarodějnice a všechny proměníme ve zvířata: "Now I’m a witch / wizard and I can change you into…(rabbits)."
  • Říkáme: "Abracadabra! Listen to me! You are (rabbits)! One, two, three."
  • Při počítání zavřeme oči. Během té doby se děti musí "proměnit" v dané zvířátko.
  • Otevřeme oči a děti pochválíme: "Fantastic! What lovely (rabbits)!"
  • Měníme zaklínadla a postupně zvyšujeme tempo.
  • Nakonec, když jsou děti dostatečně seznámeny s hrou, mohou se samy stát kouzelníkem/čarodějnicí.

Classroom language:

Now I’m a witch and I can change you all into (rabbits). Nyní jsem čaroděj/nice a můžu vás proměnit v …. (králíky).
Abracadabra! Listen to me! Now you are (rabbits)! One, two, three. Abrakadabra! Poslouchejte mě! Jste … (králíci)! Jedna, dva, tři.
Fantastic. What lovely (little rabbits)! Fantastické. Jací roztomilí (králíčci)!

Varianta:

Pokročilejší žáky požádáme, aby dělali to, co dokáží dělat daná zvířata, např.: "Now you are rabbits and you can jump", "Now you are fish and you can swim."


Návrat do:
Zvířata


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close