MAKE A MEAL
(Jídlo)

Předmět: pracovní činnosti
Mezipředmětové vazby: výtvarná výchova, prvouka, anglický jazyk
Slovní zásoba: chips, fish, pizza, sandwich, spaghetti aj.
Jazykové struktury: I like/I don’ like; It’s healthy/It isn’t healthy
Časový nárok: 40 minut
Pomůcky: plastelína, krepový papír, čtvrtky (resp. papírové tácky), pastelky, fixy, lepidlo, nůžky apod.

  • Do třídy přineseme dostatečné množství materiálu na tvoření různých jídel.
  • Každý žák si vybere jedno jídlo, a to pomocí materiálu "uvaří". Nemusí jít jen o jídlo, které mají rádi, ale naopak mohou "uvařit" to, které rádi nemají: "Please cook the meal you like or you don’t like. Use any materials you want."
  • Mezitím, co žáci pracují, stanovíme místo, kam budou nosit zdravá jídla, a místo, kam položí ta nezdravá (např. je odlišíme barevně - na papír nakreslíme černý a zelený puntík). V případě, že se nebudou moci rozhodnout, položí ho doprostřed, mezi oba puntíky.
  • Když všichni práci dokončí, zeptáme se každého, co "uvařil" a zda to má rád: "What have you got? Do you like it?"
  • Pak žáka požádáme, aby odnesl jídlo na jedno z označených míst. Předem vysvětlíme, co barvy znamenají: "Please put the meal on the happy face if you think it’s healthy or on the sad face if you think it’s unhealthy. If you don’t know, put it in the middle."
  • Nakonec společně okomentujeme.

Classroom language:

Please cook the meal you like or you don’t like. Prosím uvařte jídlo, které máte rádi nebo nemáte rádi.
Use any materials you want. Použijte jakýkoli materiál.
What meal have you got? Do you like it? Jaké jídlo máš? Máš ho rád/a?
Please put the meal on the green dot if you think it’s healthy or on the black dot. Položte jídlo k smajlíkovi, pokud si myslíte, že je jídlo zdravé nebo k šklebílkovi.
If you think it’s unhealthy. Pokud si myslíte, že je nezdravé.
If you don’t know, put it in the middle. V případě, že nevíte, položte ho doprostřed.

Návrat do:
Jídlo


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close