I SPY …
(Jídlo)

Předmět: prvouka
Mezipředmětové vazby: anglický jazyk, výtvarná výchova
Slovní zásoba: tomato ketchup, cheese, ham, chocolate, milk, yoghurt, pasta, onion, garlic, apple…
Jazykové struktury: Is it a/an…? - Yes, it is/No, it isn’t.
Časový nárok: 10 minut
Pomůcky: pracovní list (plakát nebo obrázek A4)

  • Rozdáme dětem pracovní list (v případě, že jsme si zhotovili plakát*, umístíme ho na tabuli nebo na zem a děti sedí kolem v kruhu).
  • Žák si vybere z obrázku jednu věc a řekne "I spy something beginning with T" (předpokládáme, že děti ještě neznají výslovnost písmen anglické abecedy, proto v tomto případě vyslovíme T jako /t/ nikoli /ti:/; stejně tak i ostatních písmen).
  • Ostatní hádají slovo, které si žák vybral, např. "Is it a tomato? Yes, it is".
  • Kdo správně uhodne, vystřídá žáka a hra pokračuje.

* Plakát můžeme vyrobit s dětmi v hodině výtvarné výchovy nebo pracovních činností.

Classroom language:

Učitel/ka:

Please choose a word now. Vyber si, prosím, slovo.
Go on. Pokračuj.
It’s your turn, now. Jsi na řadě.

Žáci:

I spy something beginning with T. Vidím něco, co začíná písmenem T.
Is it a/an …? Je to …?
Yes it is/No, it isn’t. Ano, je/Ne, není.

Poznámka:

Aktivita je vhodná k procvičení libovolné slovní zásoby.


Návrat do:
Jídlo


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close