PNJ prostřednictvím obrázkových karet
(Prezentace nového jazyka (Warm-up Activities))

Aktivity, které pro prezentaci nových slov, slovních spojení a větných struktur využívají obrázkové karty (flashcards)

PARTIAL CARD

 • Kartičku s obrázkem držíme celou zakrytou a postupně ji odkrýváme (svrchu, zespoda, ze strany). Doplňujeme otázkou: „What is it?“ a můžeme za doprovodu gest a mimiky zároveň odpovídat: „I don’t know.“
 • Kartu odkrýváme tak dlouho, dokud děti obrázek na kartě nepojmenují.
 • Slovíčko zopakujeme.

FLASHCARD – FLASH

 • Kartu s obrázkem zvířete dětem odkryjeme jen na pár vteřin, několikrát ukážeme a bleskově otočíme zpět a schováme.
 • Vše doprovázíme otázkou: „What is it?“ a odpovědí: „I don’t know.“
 • Kartu odkrýváme tak dlouho, dokud děti obrázek na kartě nepojmenují.
 • Slovíčko zopakujeme.

MOVING FLASHCARD

 • Ukazujeme dětem kartičku s obrázkem oblečení (např. kalhoty) v pohybu. Například: dítě sedí a my mu pohybujeme kartou kolem hlavy tak, aby ji nemohlo vidět. Chvíli s ní kroužíme a schováme ji, pak se ptáme: „What is it?“ a odpovídáme: „I don’t know.“ Máme-li ve třídě dostatek prostoru a menší počet dětí, můžeme se s kartou v ruce pohybovat po třídě. Děti běží za námi, protože jsou zvědavé, co je na kartě za obrázek. Různě vyskakujeme do výšky, natahujeme ruce ke stropu …
 • Kartu ukazujeme tak dlouho, dokud děti obrázek na kartě nepojmenují.
 • Slovíčko zopakujeme.

MYSTERY CARD (1)

Principem hry je zviditelnit pouze malou část obrázku, a tak vzbudit u dětí zájem a zvědavost. Mystery Cards mohou mít různé podoby. Záleží na učitelově představivosti a fantazii.

 • Výroba Mystery Card („kouzelné karty“): Stačí k tomu list papíru nebo čtvrtka takového rozměru, abychom jí snadno překryli obrázkovou kartičku a rovněž mohli kartičkou schovanou za tímto papírem/čtvrtkou pohybovat tak, aby nebyly vidět její rohy ani okraje. Na přední stranu Mystery Card napíšeme otázku What is it?, přičemž otazník bude hodně velký a umístěný doprostřed karty. Potom vystřihneme tečku otazníku tak, aby vznikl otvor, skrz který budou děti moci vidět jen kousíček obrázku.
 • Zatímco pohybujeme obrázkovou kartičkou a děti vidí obrázek pouze skrz vystřižené otvory, ptáme se: „What is it?“ a odpovídáme: „I don’t know.“ Následně lze prezentovat jazykovou strukturu It’s a/an + podstatné jméno.

Varianta Mystery Card:

Na jinou Mystery Card můžeme nakreslit dva i více otazníků. Pod každým opět vystřihneme jeho tečku, takže tentokrát získáme dva nebo více otvorů, skrze které děti uvidí obrázek.


SECRET FLASHCARD

 • Položíme si kartičku na prsa obrázkem dolů, rychle a nenápadně se podíváme, co je na obrázku, aby to nikdo jiný nezahlédl.
 • Abychom získali pozornost dětí, můžeme obrázek komentovat citoslovci, jako např.: „Wow.“, „Ooh.“ nebo se můžeme trochu zasmát, používat mimiku apod.
 • Stále držíme kartičku na prsou a říkáme věty jako: „No, you can’t look, it’s my card.“ a dětem gestem naznačíme, aby šly pryč.
 • Znovu se letmo podíváme na kartičku a celý proces opakujeme.
 • Můžeme dětem napovídat, aby zjistily, co je na kartičce, použitím jazyka, který již znají, nebo to snadno uhodnou na základě našeho jednání (gesta, mimika), přestože nové slovíčko neznají, např.: „It’s sweet. It’s yellow or brown We eat it a lot when we are ill.“
 • Po nějaké chvíli můžeme dovolit jednomu nebo dvěma dětem podívat se na obrázek. Vybrané dítě přistoupí k nám, naznačíme mu, že nikomu jinému ze skupiny nesmí prozradit, co je na obrázku, že je to vaše společné tajemství.
 • Ukážeme dítěti obrázek na kartičce, trochu ho okomentujeme, zasmějeme se, abychom zvýšili zájem ostatních ve skupině.
 • Nakonec obrázek ukážeme všem dětem a procvičujeme jazykovou strukturu It’s a/an + podstatné jméno.

Poznámka:

Tajemství můžeme sdílet s jedním dítětem nebo skupinkami dětí, které lze rozdělit na chlapce a dívky, na děti oblečené do červených triček a modrých triček apod.


PHOTO ALBUM (1) vhodné pro prezentaci členů rodiny, přítomného času průběhového

 • Ukážeme dětem fotografie své rodiny a popíšeme kdo je kdo: „This is my mum. This is my dad. This is my sister/brother …“ Představíme manžela, své děti: „This is my husband and my children.“
 • Jak ukazujeme fotografie a představujeme své blízké, popisujeme, co se na fotkách děje, např.: „I’m riding a bike. I’m on holidays in Šumava“.
 • Fotografie strukturovaně umístíme na magnetickou tabuli (vedle sebe dáme maminku a tatínka, pod ně doprostřed sebe a své sourozence – vytvoříme rozvětvený strom). Znovu zopakujeme a ukazujeme kdo je kdo.

Varianta:

Můžeme vyfotografovat buď sebe při běžných denních činnostech (jak si čistíme zuby, jak nakupujeme, jak se obouváme, oblékáme kabát, čteme atd.), nebo loutku/maňáska, kterého používáme při výuce, při čemž můžeme prezentovat užití sloves při popisu každodenních činností.


PHOTO ALBUM (2)

 • Děti si přinesou fotografie svých blízkých.
 • Na základě prezentace našich fotografií, vyzveme děti, aby nám ukázaly fotku své maminky (zvednou ji nad hlavu), pak tatínka atd.: „Show me a photo of your mum, please.“
 • Zatímco si děti vytvářejí rodinný strom podle našeho vzoru na tabuli, chodíme od jednoho k druhému a ptáme se: „Who’s this?“ Děti se s naší pomocí (napovím první písmeno nebo nám odečítají slovo ze rtů) snaží odpovídat „It’s my mum.“ Můžeme se zeptat i dalšími otázkami: „Where is your mum?“„She is in our garden. She likes gardening.“

Poznámka:

Samozřejmě záleží na dovednostech a úrovni znalostí žáků. Od tohoto faktu se odvíjí, jaké a kolik otázek jim můžeme klást a jsou-li schopni na ně odpovídat.


WHAT’S IN THE PICTURE

 • Při výběru nebo vlastní výrobě plakátu na konkrétní téma bereme v úvahu to, jaká slova chceme prezentovat, a na ta se zaměříme (např. téma Vánoce -vánoční stromeček, dárky, cukroví, světélka atd. nebo zimní atmosféru venku – sněhulák, vločka, padá sníh, děti sáňkují apod.)
 • Plakát umístíme ve třídě na viditelné místo.
 • Požádáme děti, aby si obrázek prohlédly.
 • Vyvoláme jednoho po druhém a vyzveme je, aby pojmenovaly jednu věc na obrázku, kterou pojmenovat v angličtině umí: „What do you know in the picture?“ Tak se u obrázku vystřídá maximum dětí.
 • Žák stojící u obrázku může ukázat na věc, kterou nezná a zeptat se někoho ve třídě: „What’s this?“ Pokud někdo správně odpoví, pochválíme ho a slovo důrazně vyslovíme. Pokud nikdo odpověď nezná, prezentujeme slovo sami, děti ho po nás opakují.
 • Takový plakát můžeme dále využít i k prezentaci struktury there is/isnt, there are/aren’t a předložek místa: Popisujeme obrázek: „There are some presents under the Christmas tree. There is a girl on the floor. There is a cat in the armchair.“

WHAT’S NEW?

 • Na stole rozložíme obrázky vyjadřující význam přídavného jména, které již děti znají a přidáme k nim i několik nových. Je vhodné prezentovat a učit přídavná jména vždy v páru, tj. opozita – small x big, happy x sad aj.
 • Kartičky lze také rozmístit po celé učebně, do tvaru kruhu apod. Děti buď mohou pojmenovat to, co znají a zůstanou jim tak kartičky nové, nebo je učitel požádá, aby mu daly všechny kartičky, které neznají. Vytvoří tak řadu nových slovíček.
 • Povzbuzujeme děti, aby nám řekly, co nevědí pomocí frází, které se už naučily, ale aby své stávající znalosti i rozšiřovaly (místo: „I don’t know“ mohou říkat: „I don’t know this one.“).

WHERE DO THEY LIVE?

 • Ukážeme dětem jeden z obrázků, např. krále a zeptáme se: „Where does the king live?“
 • Požádáme jedno z dětí, aby přišlo k tabuli a nakreslilo, kde král žije (pravděpodobně nakreslí hrad). Upozorníme, aby obrázek byl jednoduchý.
 • Když dokončí obrázek, dítě pochválíme, ukážeme hrad i na svém obrázku a řekneme: „It’s a castle. The king lives in the castle.“

MAZE

 • Děti musejí najít cestu z jednoho místa do druhého a při tom procházet soustavou chodeb. Mnohokrát narazí na slepou uličku, musejí tedy hledat jinou cestu.
 • Abychom hru dětem více přiblížili a využili ji k prezentaci nového jazyka, na začátek cesty můžeme nakreslit např. kočku, do cíle koťátko a požádat děti, aby koťátku pomohly najít cestu za maminkou: „Please help the kitten find the way to its mum.“, princovi pomoci osvobodit princeznu ze zajetí čaroděje: „How can the prince get to the princess?“ apod.

Varianta:

Takové bludiště lze trojrozměrné ve zmenšeném měřítku (z krabiček, tvrdých kartiček apod.) nebo v reálném měřítku někde na zahradě, v herně, tělocvičně.


IN THE MIX

 • Připravíme si sadu obrázků, které už děti znají a umějí (barvy, čísla, zvířata apod.).
 • V druhé sadě budou obrázky, které děti ještě neznají a nedokážou pojmenovat v cizím jazyce.
 • Rozdělíme třídu do dvou družstev.
 • Družstva se postaví do řady proti sobě.
 • Mezi obě družstva položíme libovolný předmět (např. kartičku, knihu, sešit apod.)
 • Zopakujeme slovíčka, která se děti učily.
 • Nyní mezi kartičky, které děti umějí pojmenovat, vložíme kartičku s obrázkem, který pojmenovat neumějí, a zamícháme.
 • Postupně dětem ukazujeme jeden obrázek za druhým a děti pojmenovávají.
 • Když se objeví nové slovo, děti, které jsou v obou družstvech první, ukořistí předmět, který leží mezi družstvy (pokud je to karta, mohou do ní plácnout).
 • Družstvo, které po předmětu sáhne první, získává bod.
 • Prezentujeme význam nového slova.
 • Do Balíčku karet vložíme další nové slovo a vyzveme žáky, kteří jsou v družstvu na řadě, aby sáhli po předmětu.
 • Postup se opakuje.

Poznámka:

Jako skvělá pomůcka při této hře funguje plácačka na mouchy, kterou děti plácají předmět umístěný uprostřed.


ODD ONE OUT

 • Na tabuli umístíme vedle sebe čtyři obrázky, z nichž jeden do dané skupiny obrázku nepatří, něčím se liší, např. obrázky kravičky, králíka, ovečky a lva (lev sem nepatří, protože je to divoké zvíře, zatímco ostatní jsou domácí). Požádáme žáky, aby řekli, který to asi je: „One thing is different from the others. Which one is it?“
 • Potom můžeme dát každému žákovi kopii pracovního listu, kde sami nebo ve skupince pátrají po věci, která se liší od ostatních.
 • Úkolem dětí je tento odlišující se předmět mezi obrázky najít a přeškrtnout.

Poznámka:

Vždy se snažíme, aby obrázek, který se liší, uváděl nové slovo. Zbylé by měly děti umět pojmenovat v angličtině.


Návrat do:
Prezentace nového jazyka (Warm-up Activities)


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavní menu


Vyhledávání:


English Time for teachers 
English Time pro děti 

English Time - angličtina pro předškolní a mladší školní děti 

Enjoy English with Steve and Maggie

The interactive MyWow! portal really is worth a visit. There are plenty of fun videos with Steve, Maggie and Bobby and our application for Android and iOS means that you can play videos anytime and anywhere, without any adverts.

Close