Výuková videa

Unit 01: 3-D Printing

V tomto videoklipu vás Steve seznámí s anglickými názvy školních pomůcek (pen, pencil case atd.) a se způsobem určování komu patří. Procvičíte si tedy také gramatickou strukturu „It´s his/her (pen).“

Článek obsahuje připojená média:video

Unit 02: Where´s BOB?

V tomto klipu se naučíte anglické výrazy popisující několik městských budov a zároveň se naučíte anglicky určovat směr chůze (jdi rovně, odboč doprava/doleva atd.). Vše Vám Steve předvede pomocí jednoduchého plánku města.

Článek obsahuje připojená média:video

Unit 03: Shapes with Steve

V tomto klipu vám Steve představí tři tělesa (koule, jehlan, krychle) a naučí vás, jak vzájemně porovnávat jejich velikost pomocí druhého stupně přídavných jmen: „This (sphere) is bigger than this (sphere).“

Článek obsahuje připojená média:video

Unit 04: Family Tree

V tomto klipu si zopakujete anglická pojmenování některých členů rodiny (great-grandma, mom, dad, sister, brother atd.) a naučíte se jednoduše popsat obličej pomocí vazby „He/She ´s got…“ (He´s got light hair and green eyes.).

Článek obsahuje připojená média:video

Unit 05: Earth Food!

V tomto klipu vás Steve naučí anglické výrazy pro základní kuchařské úkony (mix, pour, cook atd.) a spojí je do gramatické struktury přítomného průběhového času „I´m cooking (the pancake).“ Zároveň si zopakujete anglická pojmenování některých ingrediencí.

Článek obsahuje připojená média:video

Unit 06: BOB´s Galactic ZOO

V tomto videoklipu vás Steve provede modelem Bobovy galaktické ZOO, kde společně zjistíte, jaké mají jednotlivá zvířata dovednosti a v jakých přirozených prostředích žijí. Popis dovedností se naučíte vyjadřovat pomocí gramatické struktury „ can/can´t (swim)“.

Článek obsahuje připojená média:video

Unit 07: What was I?

V tomto videoklipu vám Steve anglicky představí několik profesí (doctor, nurse, farmer) a naučíte se je popisovat pomocí minulého času prostého „was, wasn´t, wore, didn´t wear, helped, didn´t help, woke up“.

Článek obsahuje připojená média:video

Unit 08: Mum´s birthday

V tomto videoklipu vás Steve provede několika obchody a naučí vás, jak anglicky říci prodavači, co si přejete „Can I have…? May I have…? I´d like some…“ Zároveň se naučíte, v jakých obchodech určité produkty seženete (butcher, greengrocer, grocer, florist atd.).

Článek obsahuje připojená média:video

Unit 09: Look At The Time!

V tomto klipu se naučíte anglická pojmenování pro některé z pravidelných denních činností (např. get up, have breakfast atd.) a dále pak anglicky určovat čas „It´s a quarter past seven.“ Zároveň vám Steve popíše za pomoci frekvenčních příslovcí „never, always, usually, often“, jak probíhá jeho obvyklé ráno.

Článek obsahuje připojená média:video

Unit 10: Dr BOB

V tomto klipu se naučíte popisovat typické příznaky chřipky nebo nachlazení: to have headache, sore throat, runny nose, to cough and sneeze. Zároveň vás Steve naučí, jak nemocnému poradit za pomoci gramatické struktury „should“ (měl bys) - např. „You should drink hot tea.“

Článek obsahuje připojená média:video

Strana: 1 <<... | ...>> 2

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014