8.5 Let´s Go Shopping - Board Game / Pojďme nakupovat - desková hra
(Shopping)

Připojený soubor: 08-05.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list do každé čtveřice, hrací kostka, 4 hrací figurky (červená, zelená, modrá, žlutá) nebo plastová víčka od PET lahví (červené, zelené, modré, žluté), papírové peníze – viz pracovní list 8.2 (dopředu nakopírujte tolik, aby každý hráč dostal £ 35)

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

rolls, yoghurt, ham, T-shirt, apples, Birthday card, bread, doll, magazine, toy car, milk, tennis balls, chicken, shorts, carrots, cheese, fish, bananas, painkillers (pills), flowers, bakery, greengrocer, newsagent, butcher, toy shop, clothes shop, pharmacy, grocer, florist, sport shop, shopping list, to have, to buy, to go shopping

Jazykové struktury:

Language of Shopping: Can I have (tennis balls) (for 50p), please? How much are/is (the tennis balls/T-shirt)?

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka – obchody a produkty, které se v nich dají koupit. Například hrajte soutěž družstev/jednotlivců (body zaznamenávejte na tabuli). Říkejte jednotlivé obchody a prvnímu, kdo vykřikne produkt, který se v daném obchodě dá koupit, přidělte bod. Hru můžete hrát pochopitelně i opačně – říkejte produkty a žáci určují příslušný obchod.

Core Activity:

  • Ve čtveřicích si se žáky zahrajte deskovou hru „Let´s Go Shopping (Pojďme nakupovat)“. Hrajte bankéře nebo určete jednoho hráče, který zároveň zadává hráčům, kteří nakupují a obchodují, úkoly.

Začátek hry:

  1. Žáci si rozdělí barevné hrací figurky (např. ze hry Člověče, nezlob se). A postaví je na políčko START své barvy. Figurky můžete nahradit plastovými víčky od PET lahví v příslušných barvách.

  2. Každý žák dostane příslušný nákupní seznam.

  3. Každý hráč dostane £ 35.

Cíl hry:

co nejdříve nakoupit všechny položky ze seznamu. Hráči postupují po hrací ploše vždy po hodu kostkou. Nakupovat mohou vždy, když stoupnou na políčko daného obchodu a mají dost peněz na nákup. Poté, co hráč skončí obchodování, je na tahu následující hráč: hodí kostkou, nakupuje nebo vydělává nebo pouze na políčku postojí do dalšího kola atd.

Další pravidla:

Při stoupnutí na černé pole může hráč vydělat £ 20, pokud správně vyřeší vámi zadanou početní rovnici. Zároveň se může přemístit na jakékoliv pole na ploše a rovnou nakupovat.

Po celou dobu hry mluví hráči pouze anglicky. Pokud začnou mluvit česky, jsou potrestáni – odevzdají £ 1 do banku. Potřebné věty napište předem na tabuli: Can I have..., please? How much are/is…?

Příklady početních rovnic (volte dle pokročilosti žáků):

15 plus 12 equals 27

7 plus 28 equals 35

17 plus 18 equals 35

35 minus 10 equals 25

48 minus 13 equals 35

Extension Activities:

  • Pro méně pokročilé: pro větší kontrolu nad správností použitého jazyka hrajte hru s celou třídou dohromady – žáky rozdělte do čtyř skupin, ve hře se střídají zástupci každé skupiny.

Classroom Language:

What can you buy at the (greengrocer´s)? Co můžete koupit u (zelináře)?
Where can you buy (milk)? Kde můžete koupit (mléko)?
Let´s play a board game. Pojďme si zahrát deskovou hru.
Be a (banker/green player/blue team). Buď/te (bankéř/zelený hráč/modrý tým).
Take a counter, a shopping list and £ 35, please. Vezmi si hrací kámen (figurku), nákupní seznam a £ 35, prosím.
Buy the products on your list as soon as possible. Nakup produkty ze svého nákupního seznamu co nejrychleji.
Roll the dice and step on a shop. Hoď kostkou a postup na obchod.
You can shop if you stand on the shop and have enough money. Můžeš nakupovat, pokud stojíš na obchodě a máš dost peněz.
You can earn £ 20 if you solve the equation. Můžeš získat £ 20 pokud vyřešíš rovnici.
You can move to any spot on the board. Můžeš se posunout na jakékoliv místo na ploše.
Speak only English, please, or you have to pay £ 1 to the bank. Mluvte pouze anglicky, prosím, nebo musíte zaplatit £ 1do banku.
Use the sentences on the board. Používejte věty z tabule.
Can I have (the apples), please? Mohu dostat (ta jablka), prosím?
How much are/is (the apples/the milk), please? Kolik stojí (ta jablka/to mléko), prosím?
Make teams, please. Vytvořte družstva, prosím.

Návrat do:
Shopping

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014