8.4 Shops / Obchody
(Shopping)

Připojený soubor: 08-04.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, angličtina

Doporučený ročník: 3,4,5

Pomůcky:

pracovní list pro každého žáka, tužky, čisté papíry

Časový nárok: 10 - 20 minut

Slovní zásoba:

rolls, toothpaste, roastbeef, cake, apples, Birthday card, doll, white shirt, painkillers (pills), red roses, in-line skates, bakery, greengrocer, newsagent, butcher, toy shop, clothes shop, pharmacy, grocer, florist, sport shop, shopping list

Jazykové struktury:

Modals: Where can I buy (apples)? You can buy (apples) at the (greengrocer´s).

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu - pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka – napište na tabuli jednotlivé obchody (viz slovní zásoba výše). Uspořádejte soutěž (družstev nebo jednotlivců) s časovým limitem. Nechte žáky názvy obchodů opsat na papíry a poté odstartujte soutěž – kdo napíše nejvíc produktů, které lze v daných obchodech koupit, v daném časovém limitu.

  • Společně kontrolujte správnost po ukončení soutěže (po vypršení časového limitu) – zapisujte produkty k příslušným obchodům na tabuli a zapisujte body – za správný produkt 1 bod, za nesprávný produkt -1 bod.

  • Vyhodnoťte soutěž.

Core Activity:

  • Vysvětlete žákům úkol na své kopii pracovního listu – zjistit obchody, kde chlapec může nakoupit zboží ze svého seznamu. Názvy zboží mohou žáci vepsat do daného obchodu (na střechu) nebo jen spojit slova na seznamu s příslušnými obchody.

  • Rozdejte pracovní listy a nechte žáky pracovat samostatně. Monitorujte a případně žákům asistujte.

  • Společně proveďte kontrolu – nechte žáky promlouvat celou větou (předem jí můžete napsat na tabuli) – mají poradit chlapci, kde zboží nakoupit: „You can buy…“

Extension Activities:

  • Na konci si můžete názvy obchodů ještě zopakovat, společně s mnoha slovíčky označujícími různé produkty – rozdělte žáky do dvou družstev. Družstva si navzájem budou určovat produkty a úkolem je co nejrychleji určit obchod, kde lze dané zboží zakoupit – vyzývejte žáky, aby používali celé věty např.:

    „Where can you buy (socks)?“ Odpověď „We/I can buy (socks) at the (clothes shop).“

Classroom Language:

Make two teams, please. Utvořte dvě družstva, prosím.
Write as many products to the shops as possible. Napište co nejvíce výrobků k obchodům.
Ready, steady, go! Připravit ke startu, pozor, teď!
You have (2 minutes). Máte (2 minuty).
Help the boy buy the products on his shopping list. Pomozte chlapci koupit výrobky, které má na seznamu.
Write the products to the shops (on the roof).

Connect the products on the shopping list with the shops.
Napište výrobky k obchodům (na střechu).

Spojte produkty z nákupního seznamu s obchody.
You can buy… Můžeš koupit…
Where can you buy (socks)?

We/I can buy (socks) at the (clothes shop).
Kde můžeš/můžete koupit (ponožky)?

(Ponožky) můžeme/můžu koupit v (obchodě s oblečením).

Návrat do:
Shopping

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014