8.3 Shopping Lists / Nákupní seznamy
(Shopping)

Připojený soubor: 08-03.pdf

Mezipředmětové vazby: Člověk a jeho svět, matematika, angličtina

Doporučený ročník: 4,5

Pomůcky:

pro každého žáka 1 kartička z pracovního listu 8.3 (buď shopping list, nebo price list), tužky

Časový nárok: 15 - 20 minut

Slovní zásoba:

money, price, (bank)note, coin, British Pound (£) – Pound sterling (GBP), to pay, to buy, to sell, to count, shopping list, price list, expensive, cheap, shop assistant, customer

Jazykové struktury:

Language of Shopping: How much are/is (the apples/the milk), please? They are/It´s (1.5 = one pound fifty/ fifty p). Can I have…?
Comparisons: My apples are cheaper than his apples. Her apples are more expensive than my apples.

Poznámka: Opět naznačte žákům, že je čas na angličtinu – pokračujte ve stejném signálu, který jste zvolili při první „chvilce angličtiny“ ve vaší hodině.

Warm-up:

  • Ujistěte se, že žáci znají slovíčka a slovní spojení „How much are/is...?“ a „It´s/They´re cheaper/more expensive“. Opište na tabuli alespoň 3 řádky ze dvou různých ceníků na pracovním listě. Zároveň na tabuli napište zmíněná slovní spojení. Žáci odpovídají na vaše otázky ohledně srovnání a ceny položek. Pro lepší porozumění ukazujte zároveň na příslušné položky na tabuli.

  • Pro méně pokročilé: před položením první otázky projděte všechny položky sborově („These apples are 1.48 and those apples are 2.25.“) a navzájem je srovnejte („They are cheaper than those apples.“).

  • Cvičení můžete pojmout jako soutěž družstev.

Core Activity:

  • Vysvětlete žákům hru: jedna část hráčů jsou prodavači „shop assistants“ a druhá část zákazníci „customers“. Zákazníci mají za úkol co nejdříve nakoupit zboží ze svého seznamu a vždy si poznamenat cenu a druh koupeného zboží. Jejich cílem je nakoupit co nejrychleji, ale zároveň co nejlevněji. Přidělování bodů - za rychlost: první získá 3 body, druhý 2 a třetí 1, ostatní pak získávají body pouze za nejlevnější nákup. Nejlevněji nakoupený druh od každé položky získává 4 body, nejdražší odečítá 1 bod.

  • Rozdělte žáky na zákazníky a prodavače a každému dejte příslušnou kartičku (shopping list nebo price list). Zákazníkům dejte i tužku na zapisování. Připomeňte žákům správné vazby, které mají používat – předveďte názorný příklad (použijte vazbu z tabule – viz výše, případně doplňte o další „Can I have...?“) a poukažte na to, že žáci mohou vazby z tabule předčítat. Nechte žáky několikrát procvičit dané vazby.

  • Nechte žáky chodit po třídě a nakupovat. Monitorujte správnost provedení úkolu.

  • Proveďte zpětnou vazbu a přidělte body (za rychlost 3-2-1-0 bodů, za nejlevnější nákup 4 body, za nejdražší -1 bod).

  • Vyhodnoťte soutěž, a pokud máte dost času, vystřídejte zákazníky a prodavače.

Extension Activities:

  • Hru můžete hrát jako soutěž družstev – zákazníci mohou patřit ke 2 či více družstvům. Před začátkem hry všechny zákazníky rozdělte do družstev. Jejich body se tedy budou nakonec sčítat/odečítat dohromady (zapisujte na tabuli).

  • Pro méně pokročilé: hrajte hru pouze jako rozhovor dvojic. Budete mít lepší kontrolu správnosti provedení úkolu (použití slovních spojení).

Classroom Language:

How much are/is...? Kolik stojí…?
It´s/They´re 1 pound fifty (p). Stojí libru padesát (pencí).
It´s/They´re cheaper/more expensive than... Je/Jsou levnější/dražší než…
They are cheaper than those apples. Jsou levnější než tamta jablka.
Make (two, three) teams, please. Vytvořte (dvě, tři) družstva, prosím.
Be shop assistants/customers, please. Buďte prodavači/zákazníci, prosím.
Buy the things on your list as quickly as possible. Nakupte věci z vašeho seznamu co nejrychleji.
Buy the cheapest things. Nakupte nejlevnější věci.
Take a price list/shopping list, please. Vezměte si jeden ceník/nákupní seznam, prosím.
Take a pencil and note down the type of goods and price. Vezměte si tužku a zapisujte si typ zboží a cenu.
Can I have (the apples)? Mohu dostat (ta jablka)?
Swap your roles, please. Vyměňte si role, prosím.
Make dialogues, please. Vytvořte rozhovory, prosím.

Návrat do:
Shopping

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

English Now 

Vyhledávání:

Design a realizace: Vikadesign | © CEET s.r.o. 2014